Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Vaikuttaminen

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on tehdä näkyväksi liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä palvelutarpeita päättäjien ja ammattilaisten suuntaan. Liikehäiriösairauksien liitto vaikuttaa kohderyhmiensä kannalta tärkeissä asioissa sekä suoraan että verkostoyhteistyön kautta.

Myös järjestöjen välistä yhteistyötä tehdään yhä enemmän. Yhdessä vaikutamme sosiaali- ja terveyspalveluihin kuten oikeanlaiseen kuntoutukseen ja hoitoon, omaishoitajien asemaan ja muihin kohderyhmiemme arkielämään vaikuttaviin asioihin.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkosto POTKA on Liikehäiriösairauksien liiton yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista vaikuttamisessa. POTKA-verkosto edustaa laajasti erilaisia sairausryhmiä. POTKAn jäsenverkostoissa on yli 40 järjestöä, joilla on jäseninä yhteensä yli 500 000 ihmistä. Verkoston vaikuttamisen kärjet vuosina 2021-2023 ovat sairastamisen kustannuksien alentaminen ja yhdenvertaisen hoidon varmistaminen.

Vaikuttamistyön keinoja ovat muun muassa kannanotot, lausunnot, suorat yhteydenotot sekä monikanavainen viestintä. Ammattihenkilöstölle järjestämme koulutusta ja jaamme tietoa liikehäiriösairauksien erityispiirteistä, hoidosta, kuntoutuksesta ja liikunnasta.

Liikehäiriösairauksien liitto on mukana kansainvälisissä verkostoissa suoraan tai jäsenyhdistystensä kautta. Osallistumme myös kansainvälisiin teemapäiviin ja -kuukausiin.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistoimikunta 2021-2022

Yksi liiton strateginen tavoite on edunvalvonnan ja vaikuttamisen kehittäminen. Liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyön kehittämiseksi perustettiin toimikunta, joka ideoi ja kehittää edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa. Toimikunta koostuu vapaaehtoisista jäsenistä, liittohallituksen jäsenestä ja työntekijästä. Toimikunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Lisätiedustelut: Johanna Reiman

Lausunnot ja kannanotot

Liikehäiriösairauksien liitto on mukana useammassa sosiaali- ja terveysalan verkostossa. Yhteiset ja liiton omat lausunnot ja kannanotot vuodesta 2020 eteenpäin löytyvät kootusti tältä sivulta.