Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Vaikuttaminen

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on tehdä näkyväksi liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä palvelutarpeita päättäjien ja ammattilaisten suuntaan.

Järjestöjen välistä yhteistyötä tehdään paljon. Yhdessä vaikutamme sosiaali- ja terveyspalveluihin kuten oikeanlaiseen kuntoutukseen ja hoitoon, omaishoitajien asemaan ja muihin kohderyhmiemme arkielämään vaikuttaviin asioihin.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkosto POTKA on Liikehäiriösairauksien liiton yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista vaikuttamisessa. POTKA-verkosto edustaa laajasti erilaisia sairausryhmiä. POTKAn jäsenverkostoissa on yli 40 järjestöä, joilla on jäseninä yhteensä yli 500 000 ihmistä. Verkoston vaikuttamisen kärjet vuosina 2021-2023 ovat sairastamisen kustannuksien alentaminen ja yhdenvertaisen hoidon varmistaminen.

Vaikuttamistyön keinoja ovat muun muassa kannanotot, lausunnot, suorat yhteydenotot sekä monikanavainen viestintä. Ammattihenkilöstölle jaamme tietoa liikehäiriösairauksien erityispiirteistä, hoidosta, kuntoutuksesta ja liikunnasta.

Liikehäiriösairauksien liitto on mukana kansainvälisissä verkostoissa suoraan tai jäsenyhdistystensä kautta. Osallistumme myös kansainvälisiin teemapäiviin.

Lausunnot ja kannanotot

Verkostojen yhteiset sekä liiton omat lausunnot ja kannanotot vuodesta 2020 eteenpäin löytyvät kootusti tältä sivulta.