Vertaistuki

Vertainen kuuntelee, tarvittaessa pukee sanoiksi sen, mitä et itse osaa sanoittaa. Ajatus selkiytyy

Läheisille

Yhden ihmisen sairaus koskettaa aina koko perhettä. Läheisillä on tärkeä asema sairastavan tukemisessa. Sairauden myötä perheessä myös roolit voivat vaihtua, mikä vaatii sopeutumista kaikilta. Läheinen saattaa joutua tilanteeseen, jossa sekä sairastavan tukeminen että arjen pyörittäminen on yhä enemmän hänen vastuullaan. Arki muuttuu, asioita pitää tehdä toisella tavalla ja moni asia voi vaikeutua ja tuoda huolta elämään.

Myös läheinen tarvitsee tukea omassa roolissaan tukihenkilönä. Tukea on saatavilla monipuolisesti. Tietoa näistä tukikanavista saa meiltä Liikehäiriösairauksien liitosta ja Omaishoitajaliitosta sekä oman kunnan viranomaisilta. Lisätietoa saat myös Omaiset ja läheiset -tietolehtisestä.

Yhdistykset ja kerhot

Kaikissa yhdistyksissä, kerhoissa ja vertaistukiryhmissä on mukana myös läheisiä. Monilla yhdistyksillä on omia omaisten ja läheisten vertaistukiryhmiä. Kannattaa siis tulla mukaan yhdistystoimintaan. Yhdistykset löydät yhteystietosivulta.

Facebook

Facebook-ryhmät sopivat keskustelemiseen ja yhteydenpitoon ajasta ja paikasta riippumatta.

Läheisille löytyy muun muassa seuraavia ryhmiä:

  • Parkinson läheiset
  • Parkkisten omaisten ryhmä
  • Alkuvaiheen Parkinson omaiset
  • Huntington-puolisoiden vertaistukiryhmä
  • Huntingtonin taudin riskissä elävien ryhmä
  • Geenitestissä negatiivisen tuloksen saaneiden ryhmä (Huntington)

Ryhmät eivät ole Liikehäiriösairauksien liiton ylläpitämiä. Huntington-ryhmät ovat Huntington-yhdistyksen ylläpitämiä.

Vertaistukea erityislomilla ja kursseilla

Sairastaville ja heidän läheisilleen Liikehäiriösairauksien liitto järjestää eri paikkakunnilla sopeutumista tukevaa kurssitoimintaa. Läheiset pääsevät näillä kursseilla jakamaan kokemuksiaan ja saamaan toisiltaan vertaistukea.

Myös Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n tarjoamilla tuetuilla lomilla on mahdollisuus tavata vertaisia ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan.

Kursseilla ja lomilla on mahdollisuus vaihtaa yhteystietoja ja pitää yhteyttä niiden jälkeen. Löydät niistä tietoa palvelut-osiossa.

Läheisten verkkokurssi 9.11.-14.12.2023.

Myös Kela järjestää kuntoutuskursseja eri puolilla Suomea liikehäiriösairaille ja heidän läheisilleen. Tiedot niistä löydät Kelan sivuilta.

Vertaistukihenkilöt

Liikehäiriösairauksien liitolla on koulutettuja vertaistukihenkilöitä Parkinson-läheisille. Heidän kanssaan voi jutella luottamuksella. Heidän yhteystietonsa löytyvät yhteystietosivulta. Parkinsonin tautia sairastavien läheisille löytyy myös vertaistukiryhmiä monelta paikkakunnalla.

Työntekijöiden ohjaamat verkkokahvilat

Läheisille on tarjolla omia etäkahviloita, joissa on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia vertaisten kesken. Verkkokahvilat järjestetään Teams-alustalla. Tulevista verkkokahviloista ilmoitetaan ajankohtaista-osiossa.

Jäikö kysyttävää? Ota yhteys järjestötoiminnan asiantuntijoihin.