Dystonia

Tämä on hyvin moninainen sairaus ja vointi vaihtelee päivittäin. Muille puhuminen auttaa.

Olen huomannut, että stressi ja mielialan lasku vaikuttavat dystoniaoireiden voimistumiseen. Kaikkein lähimpien ihmisten tuki ja ymmärrys tuntuvat hyvältä ja saa elämän vaikuttamaan taas paremmalta.

Vuosien saatossa on voinut todeta, että tämä on hyvin moninainen sairaus.

Botuliinitoksiinihoito

Botuliinitoksiinihoito on ensisijainen hoito paikallisiin dystonioihin kuten servikaaliseen dystoniaan, blefarospasmiin ja osaan toimintaspesifeihin dystonioihin. Myös levinneisiin dystonioihin voidaan tarvittaessa käyttää botuliinitoksiinihoitoa paikallisesti.

Liiallisesti toimivaan lihakseen pistetty botuliini estää lihaksen supistumiskäskyn hermo-lihasliitoksessa ja lihaksen voima heikkenee. Lihasten rentoutuessa häviää ensimmäisenä lihaskipu ja tämän jälkeen korjaantuu myös virheasento. Näin hoidolla voidaan estää myös dystonian seurannaisvaikutuksia. Hoito edellyttää lääkäriltä liiallisesti toimivien lihasten tarkkaa tuntemusta sekä oikeaa pistostekniikkaa.

Tutkimuksissa botuliini on todettu turvalliseksi lääkeaineeksi, joka kulkeutuu tarkasti niihin lihaksiin, joihin se pistetään. Vain minimaalisia määriä saattaa verenkierron mukana kulkea pidemmälle. Usein ensimmäisen pistoskerran tulokset auttavat parantamaan seuraavien pistosten tehoa.

Pistoksen teho alkaa 1–2 viikon sisällä ja säilyy riittävänä keskimäärin kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen hermo muodostaa uuden yhteyden lihakseen ja oireet palautuvat. Tällöin pistokset uusitaan. Pistoksien teho arvioidaankin jokaisella hoitokerralla ja tarvittaessa pistospaikkoja ja kokonaismäärää muutetaan vasteen mukaan.

Hoidon teho säilyy yleensä hyvänä vuosia. Oirekuva voi kuitenkin muuttua, ja hoidon toteutus vaatii lääkäriltä perehtyneisyyttä.

Botuliini aiheuttaa harvoin merkittäviä haittoja. Useimmiten sivuvaikutukset liittyvät oikeiden lihasten tai oikean lääkeannoksen löytämisen vaikeuteen. Tavallisin haitta on liiallinen lihasheikkous esimerkiksi käden alueelle pistettäessä tai yläluomen roikkuminen silmän alueelle pistettäessä.

Joskus botuliini saattaa paikallisesti ärsyttää lihasta ja se voi tuntua muutaman päivän aralta. Myös alueen pintaverisuonet saattavat rikkoutua ja iholla voi näkyä mustelmia.

Lue lisää: