Dystonia

Tämä on hyvin moninainen sairaus ja vointi vaihtelee päivittäin. Muille puhuminen auttaa.

Olen huomannut, että stressi ja mielialan lasku vaikuttavat dystoniaoireiden voimistumiseen. Kaikkein lähimpien ihmisten tuki ja ymmärrys tuntuvat hyvältä ja saa elämän vaikuttamaan taas paremmalta.

Vuosien saatossa on voinut todeta, että tämä on hyvin moninainen sairaus.

Oireet

Dystoniset oireet ilmenevät minkä tahansa lihaksen tai lihasryhmän virhetoimintoina ja näkyvät ulospäin poikkeavina asentoina ja nykivinä liikkeinä. Dystoniaan saattaa liittyä myös vapinaa. Kipu on tavallinen liitännäisoire.

Dystonialle on tyypillistä oireiden paheneminen tahdonalaisen liikkeen aikana.

Dystoniaan liittyy myös ei-motorisia oireita, jotka vaikuttavat elämänlaatuun merkittävästi. Niiden tunnistaminen ja hoito on tärkeää mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Ei-motoriset oireet saattavat alkaa jo ennen varsinaista liikehäiriötä. Erityisesti psyykkiset oireet ovat yleisiä. Tavallisimpia näistä ovat masennus ja ahdistus, mutta myös pakko-oireita on todettu.

Liikehäiriö ja sen tuomat ulkonäölliset muutokset aiheuttavat usein henkistä taakkaa, kuten sosiaalista stigmaa ja eristäytymistä. Stressi pahentaa oireita.

Muistin ja tiedonkäsittelyn heikkoutta saattaa esiintyä joissakin dystoniaoireyhtymissä. Unen laatu on heikentynyttä, mutta päiväaikaista väsymystä ei esiinny tavallista enempää. Yleensä liikeoireet häviävät unen aikana.