Essentiaalinen vapina

Yritän ottaa sen silleen, että se ei hallitse mun elämää se vapina.

Ihana kohdata muita vapisijoita ja kokea, ettei ole tämän ongelman kanssa yksin

Kehon ja mielen hyvinvointi

Kehon ja mielen hyvinvointi ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Pitkäaikaissairauteen sairastuminen aiheuttaa usein kriisin, joka aiheuttaa elämän tasapainon järkkymistä. Tasapainon saavuttaminen vaatii sairastumisen aiheuttamien tunteiden käsittelyä. Sairauden hyväksymisen prosessi etenee vaiheittain ja yksilöllisesti. Elimistö joutuu prosessissa stressitilaan ja voi siten aiheuttaa myös oireiden lisääntymistä.

Essentiaalinen vapina lisääntyy lihaksia jännitettäessä. Vapina pahenee etenkin käden tarkkuuttaa vaativissa tehtävissä. Myös psyykkinen jännitys lisää oireita, mikä näkyy esimerkiksi jännitystä aiheuttavissa sosiaalisissa tilanteissa.

Mielen hyvinvointiin keskittyvistä harjoituksista voi saada apua oireisiin. Erilaiset rentoutus-, hengitys- ja läsnäoloharjoitteet voivat helpottaa psyykkistä kuormitusta ja sitä kautta vähentää vapinaa. Myös liikunta, luonto, musiikki ja muut harrasteet auttavat lievittämään stressiä.

Läheisten ja ystävien tuki, faktatieto sairaudesta ja keinot hallita omaa elämäntilannetta auttavat pitämään mielialan hyvänä. Kaikki toiminta, joka lisää turvallisuuden- ja hallinnantunnetta sekä yhteenkuuluvuutta muihin, vahvistaa myös mielenterveyttä.

Omien kokemusten sanoiksi pukeminen ja keskustelu läheisten tai ammattihenkilöiden kanssa on tärkeää. Myös vertaistuki voi olla hyödyllistä. Mikäli mieliala on pidempään (useita viikkoja) matala ja mielihyvää on vaikea löytää mistään, ne ovat merkkejä ammattiavun tarpeesta.