Dystonia

Tämä on hyvin moninainen sairaus ja vointi vaihtelee päivittäin. Muille puhuminen auttaa.

Olen huomannut, että stressi ja mielialan lasku vaikuttavat dystoniaoireiden voimistumiseen. Kaikkein lähimpien ihmisten tuki ja ymmärrys tuntuvat hyvältä ja saa elämän vaikuttamaan taas paremmalta.

Vuosien saatossa on voinut todeta, että tämä on hyvin moninainen sairaus.

Työelämä

Dystonia heikentää usein toimintakykyä merkittävästi. Työkyvyn heikentymistä on todettu kaikenlaisissa ammattiryhmissä.

Krooninen kipu ja virheasennot ovat kuormittavia psyykkisesti. Työelämässä kuormitus voi kasaantua niin, että työ alkaa muodostua oman jaksamisen äärirajoilla ponnisteluksi ja siten altistaa työuupumukselle.

Työkykyä arvioitaessa huomioidaan työn laatu ja dystonia-oireesta aiheutuvat rajoitukset. Etenekin, jos oireita on useissa lihasryhmissä, työssä selviytyminen on vielä vaikeampaa. Myös sairauteen liittyvät psyykkiset oireet heikentävät työkykyä. Toimivat kivunhallinta- ja stressinhallintakeinot ovat erityisen tärkeitä.

Mahdollisuus työergonomian parantamiseen, työn tauotukseen, työnkuvan muuttamiseen ja/tai keventämiseen tulee selvittää yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa. Työkyvyn tukeminen on tärkeää varhaisen eläkkeelle päätymisen välttämiseksi.

Jos työkyky heikkenee, neurologi tekee arvion sairauden hoitomahdollisuuksista. Moniammatillisesta dystoniaan perehtyneestä kuntoutustyöryhmästä on apua kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Vaikeammissa tilanteissa saattaa osatyökyvyttömyysratkaisu olla oikea ratkaisu. Hyvin vaikeassa oirekuvassa myös työkyvyttömyysratkaisu.

Työelämään liittyvissä kysymyksissä auttaa maksuton Neuroneuvonta