Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Liitto

Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Katso tästä sähköinen esitteemme.

Liitto toimii Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, epätyypillisiä parkinsonismi-sairauksia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Työtä tehdään yhteistyössä jäsenyhdistysten ja niissä toimivien vapaaehtoisten kanssa.

Liikehäiriösairauksien liitto

  • tekee näkyväksi sairastuneiden ja läheisten palvelutarpeita viestimällä ja yhteistyöverkostoissa vaikuttamalla
  • edistää hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä
  • tarjoaa maksuttomia neuvonta- ja tukipalveluita
  • järjestää ja kehittää sopeutumista tukevaa ryhmämuotoista kurssitoimintaa
  • tuottaa tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoidosta
  • tukee ja kehittää vapaaehtoistoimintaa

Liittoon kuuluu 23 jäsenyhdistystä: 20 paikallista Parkinson-yhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia- ja Huntington-yhdistykset ja Essentiaalinen vapina ry. Yhdistysten alla toimii noin 100 kerhoa ja vertaistukiryhmää. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä noin 7500.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on Liikehäiriösairauksien liiton merkittävin rahoittaja.

Liikehäiriösairauksien liitto (entinen Parkinsonliitto) on perustettu Kuopiossa vuonna 1984 alun perin Parkinsonin tautia sairastavien etujärjestöksi. Liitto muutti Turkuun vuonna 1990. Vuonna 1997 siihen liittyi myös Suomen Huntington-yhdistys ry ja vuonna 1998 Suomen Dystonia-yhdistys. Vuonna 2021 essentiaalista vapinaa sairastavat perustivat liiton alle oman yhdistyksen Essentiaalinen vapina ry. Yhdistykset löydät yhteystietosivulta.

Liitolla on keskustoimisto Turussa. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Liiton ruotsinkielinen nimi on Förbundet för rörelsestörningssjukdomar ja englanninkielinen nimi Finnish Movement Disorders Association.

40 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden hyväksi

Liikehäiriösairauksien liitto täyttää 40 vuotta tänä vuonna. Tutustu pdf-muotoiseen minihistoriikkiimme Historiikki-2024-web