Tule mukaan toimintaan!

Vapaaehtoisena toimiminen ottaa aikaa ja vaatii kieltämättä resurssejakin. Mutta sain itse tukea heikoimmalla hetkellä ja nyt haluan antaa sitä samaa eteenpäin.

Liikuntatoimintaan

Liikunta on tärkeä osa liikehäiriösairauksien itsehoitoa ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Liikunnan avulla voidaan ehkäistä sairaudesta aiheutuvia toimintakyvyn muutoksia.

Liikehäiriösairauksien liiton liikuntatoiminnan tavoitteena on jäsenistön liikuntaharrastuksen tukeminen. Annamme ohjausta ja neuvontaa, kannustamme jäsenistöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin ja tuemme sekä aktivoimme jäsenyhdistysten liikuntatoimintaa.

Liikunnan vapaaehtoisen rooli

Kaikissa Liikehäiriösairauksien liiton jäsenyhdistyksissä on vähintään yksi liikunnan vapaaehtoinen. Liikunnan vapaaehtoiset toimivat yhdistyksissä, kerhoissa ja vertaistukiryhmissä liikunnan edistäjinä, järjestäjinä ja koordinoijina. Liikunnan vapaaehtoinen on kiinnostunut liikunnasta ja toimii omalla persoonallaan huomioiden yhdistyksensä jäsenistön liikunnalliset tarpeet. Hän on organisaattori ja ideoi monipuolista liikuntaa jäsenistölle. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kuka tahansa yhdistyksen jäsen, jolla on omakohtaista tietoa ja kokemusta monipuolisesta liikunnasta.