Dystonia

Tämä on hyvin moninainen sairaus ja vointi vaihtelee päivittäin. Muille puhuminen auttaa.

Olen huomannut, että stressi ja mielialan lasku vaikuttavat dystoniaoireiden voimistumiseen. Kaikkein lähimpien ihmisten tuki ja ymmärrys tuntuvat hyvältä ja saa elämän vaikuttamaan taas paremmalta.

Vuosien saatossa on voinut todeta, että tämä on hyvin moninainen sairaus.

Hoito

Koska dystonian tarkka syy on useimmiten tuntematon, parantavaa lääkehoitoa ei ole. Oireita voidaan kuitenkin lievittää botuliinipistoksin, erilaisilla lääkehoidoilla sekä vaikeissa sairausmuodoissa syväaivostimulaatiolla (DBS).

Lääkkeiden teho on hyvin yksilöllinen, ja lääkehoidot vaikuttavat samantyyppisesti kaikkiin eri dystonian muotoihin.

Servikaalista dystoniaa, blefarospasmia ja laryngeaalista dystoniaa eli spasmodista dysfoniaa on hoidettu hyvin tuloksin botuliinipistoksilla. Käden dystonian hoito botuliinilla on usein mahdotonta ilman käden tarkkuutta vaativien toimintojen häiriintymistä. Dopaherkän dystonian hoitona on elinikäinen levodopa-hoito.

Dystoniaa sairastavat hyötyvät myös fysioterapiasta ja liikunnasta. Niiden tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa sairaudesta aiheutuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä ylläpitää toimintakykyä.

Vaikka dystoniassa huomio kiinnittyy sairauden liikeoireeseen, on tärkeää ottaa huomioon myös muut oireet. Dystoniaan liittyvät psyykkiset sairaudet sekä henkinen kuormitus voivat merkittävästi heikentää elämänlaatua. Niiden arviointi ja hoito on oleellista kokonaisvaltaisen hoidon kannalta.

Täydellinen neurologinen tutkimus ja mahdolliset kuvantamistutkimukset on tehtävä sairautta diagnosoitaessa sekä tarvittaessa, jos oirekuva muuttuu merkittävästi.

Lue lisää: