Epätyypilliset Parkinsonismit

Hakeuduin Liikehäiriösairauksien liiton kurssille, jossa tunnistin kurssitoverini tuijottavan katseen ja leveäraitaisen kävelyn. Meitä oli kurssilla useampikin sairastava ja puhuttavaa riitti, sillä oireemme olivat hyvin samankaltaisia. Muiden seurassa tunsin oloni paremmaksi.

Oireet

Oireisto alkaa epäsymmetrisenä toisen raajaparin hitautena, jäykkyytenä ja kömpelyytenä. Siihen voi liittyä asentotunnon häiriö ja raajan vääntyminen pakkoasentoon. Äkillisiä lihasnykäyksiä (myoklonuksia) ja asento- tai liikevapinaa voi esiintyä. Kävelyvaikeuksiakin voi esiintyä. Nämä oireet johtuvat aivojen tyvitumakkeiden vaurioitumisesta. Lisäksi pyramidiradan vauriosta johtuen sairastuneella saattaa olla jännevenytysheijasteiden vilkastumista ja lihasjäykkyyttä. Toispuolisina alkavat oireet leviävät vähitellen molemmille puolille.

Aivokuoren vaurioituminen aiheuttaa apraksiaa eli vaikeutta suorittaa tahdonalaisia liikkeitä. Esimerkiksi ruokailuvälineiden käyttö voi olla epätarkoituksenmukaista apraksian vuoksi. Erikoinen tilaan liittyvä piirre on vieraan käden (alien hand) oireyhtymä, jossa potilas ei pysty tekemään kädellään tarkoituksenmukaisia liikkeitä, vaan käsi ikään kuin elää omaa elämäänsä.

Puhe- ja muistihäiriöitä ilmaantuu sairauden myöhemmässä vaiheessa, mutta se voi myös alkaa toiminnanohjauksen ja suunnittelun vaikeutena. Dementiaa esiintyy neljäsosalla potilaista.