Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Strategia

Strategia antaa suuntaviivat ja painotukset toiminnalle, joka tähtää vision toteutumiseen. Arvot ohjaavat toimintaa ja tekemistä.

Liiton strategiassa vuosille 2024-2026 on otettu huomioon kohderyhmämme toiveet.

kuvituskuva liiton strategiasta

Liikehäiriösairauksien liiton visio

Olemme liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö, joka edistää arjen sujuvuutta, hyvinvointia ja osallisuutta. Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sairastuneet löytävät palvelujemme ja vertaistuen piiriin.

Arvot

Asiantuntemus

Liikehäiriösairauksien liitto tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä jäsenistönsä. Liikehäiriösairauksien liitto perustaa työnsä ja tiedonvälityksensä ajantasaiseen tutkimustietoon. Pidämme kiinni lupauksistamme.

Osallisuus

Tuemme sekä kehitämme vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen muotoja sairastuneille ja heidän läheisilleen. Liikehäiriösairauksien liitto edistää ihmisten yhdenvertaisuutta tukemalla liikehäiriösairaiden osallisuutta yhteiskunnassa. Yhdessä olemme enemmän!

Tasavertaisuus

Huomioimme toiminnassamme kaikki kohderyhmät tasavertaisesti.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2024-2026

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät tuntevat järjestömme aktiivisena sairastuneiden etujen puolustajana
 2. Yhdistysten vapaaehtoiset saavat apua toiminnan kehittämiseen
 3. Liikehäiriösairaat ja läheiset saavat ajantasaista tietoa ja tukea arkeensa
 4. Liikehäiriösairaat pitävät liittoa itselleen sopivana yhteisönä

Liiton perustehtäviä ovat:

 • ohjaus ja neuvonta
 • monikanavainen viestintä
 • sopeutumista tukevien kurssien järjestäminen
 • sovelletun liikunnan tukeminen
 • vapaaehtoistyön ja vertaistuen koordinointi
 • edunvalvonta ja vaikuttaminen
 • hyvä hallinto