Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Strategia

Strategia 2021–2023 antaa suuntaviivat toiminnalle

Liiton strategiassa on otettu huomioon kohderyhmämme toiveet, ja siinä korostuvat konkreettisuus ja tulevaisuuden muutostarpeiden ennakointi. Strategia on visualisoitu kuvaksi, jossa kuumailmapallo kulkee pilvien lomassa kohti aurinkoa.

Visio ja arvot ohjaavat liiton toimintaa.

Liikehäiriösairauksien liiton visio

Olemme liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö ja vahva vaikuttaja. Meidät tunnetaan hyvin liikehäiriösairauksia sairastavien ihmisten edustajana sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sairastuneet löytävät asiantuntevien palvelujen ja vertaistuen piiriin.

Kaikki liiton toiminta tähtää vision toteutumiseen. Kuvassa visio on auringossa. Toimintamme perustuu asiantuntemukseen, osallisuuteen ja inhimillisyyteen. Arvot ovat kuvassa korissa olevia viirejä.

Asiantuntemus

Liikehäiriösairauksien liitto tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä jäsenistönsä. Liikehäiriösairauksien liitto perustaa työnsä ja tiedonvälityksensä ajantasaiseen tutkimustietoon. Pidämme kiinni lupauksistamme.

Osallisuus

Tuemme sekä kehitämme vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen muotoja sairastuneille ja heidän läheisilleen. Liikehäiriösairauksien liitto edistää ihmisten yhdenvertaisuutta tukemalla liikehäiriösairaiden osallisuutta yhteiskunnassa. Yhdessä olemme enemmän!

Inhimillisyys

Ihmisen elämä on ainutlaatuinen. Liikehäiriösairauksien liitto huomioi ihmisen ainutkertaisena yksilönä ominaisuuksineen ja tarpeineen. Liitossa työskennellään liikehäiriösairauksia sairastavien hyvinvoinnin, toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä itsensä toteuttamisen edistämiseksi.

Toiminta-ajatus

Kuvan kuumailmapallon korissa on lueteltu liiton perustehtävät. Liiton perustehtäviä ovat:

  • ohjaus ja neuvonta
  • monikanavainen viestintä
  • sopeutumisvalmennuksen järjestäminen
  • sovelletun liikunnan tukeminen
  • vapaaehtoistyön ja vertaistuen koordinointi
  • edunvalvonta ja vaikuttaminen
  • hyvä hallinto

Mitä haluamme saavuttaa?

1. Toimintaa laajennetaan suunnitelmallisesti ja rohkeasti
Kohderyhmän laajentaminen essentiaalista vapinaa sairastaviin.

2. Byrokratian keventäminen
Selvennetään yhdistysbyrokratiaa ja minimoimme sen omalta osaltamme.

3. Digi haltuun
Työntekijät tavoittavat enemmän kohderyhmää verkossa

4. Liikehäiriösairauksien tunnettuuden parantaminen
Yhteyksien vahvistaminen terveydenhuoltoon

5. Varaudutaan rahoituksen muutokseen
Rahoituksen turvaaminen tulevaisuudessa

6. Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kehittäminen
Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä kehitetään aktiivisesti kolmen vuoden ajan Liikehäiriösairauksien liitossa.

Strategia on tehty kuvaksi, jossa kuumailmapallo kulkee pilvien lomassa kohti aurinkoa.