Dystonia

Tämä on hyvin moninainen sairaus ja vointi vaihtelee päivittäin. Muille puhuminen auttaa.

Olen huomannut, että stressi ja mielialan lasku vaikuttavat dystoniaoireiden voimistumiseen. Kaikkein lähimpien ihmisten tuki ja ymmärrys tuntuvat hyvältä ja saa elämän vaikuttamaan taas paremmalta.

Vuosien saatossa on voinut todeta, että tämä on hyvin moninainen sairaus.

Liikunta ja fysioterapia

Liikunnan ja fysioterapian avulla voidaan lievittää dystoniaoireita ja niiden aiheuttamaa liikuntaelimistön epätasapainoa.

Liikunnallisen hoidon perusta on terveyskunnosta huolehtiminen: omiin oireisiin soveltuvien liikuntalajien harrastaminen ja fysioterapeutin laatimien henkilökohtaisten harjoitteiden tekeminen säännöllisesti.

Kotiharjoitteet voivat sisältää lihaksia venyttäviä, rentouttavia ja vahvistavia liikkeitä, raajanivelten ja rangan liikkuvuusharjoituksia sekä tasapaino- ja kehonhahmotusharjoituksia.

Lihaskuntoharjoittelu pitää kohdistaa myös terveisiin lihasryhmiin, vaikka oireet ja kipu ohjaavat herkästi huomioimaan vain kehon dystonia-alueet. Liikuntasuorituksen aiheuttama rasitus saattaa hetkellisesti pahentaa dystoniaoireita, joten lepo on tärkeä vastapaino liikunnalle.

Sairastavien oirekuvat poikkeavat paljonkin toisistaan. Siksi on tärkeää suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa asiakkaan ja terapeutin yhteistyönä ja edetä sairastuneen tuntemusten ja terapiavasteen mukaisesti. Lähetteen fysioterapiaan kirjoittaa hoitava lääkäri.

Fysioterapian tavoitteita voivat olla työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, virheasennon lievittyminen, rangan liikkuvuuden, kävelykyvyn ja liikkumisen parantuminen sekä kipujen lievittyminen. Yleisenä tavoitteena on aina sairastuneen elämänlaadun parantaminen.

Useimmiten fysioterapia aloitetaan noin viikon sisällä botuliinipistoksista lihaksen ollessa rennoimmillaan. Fysioterapeuttinen harjoittelu voidaan aloittaa jo pistosta seuraavana päivänä, manuaaliset käsittelyt myöhemmin. Paras tulos saavutetaan botuliinihoidon tehon ollessa parhaimmillaan, eli noin 1–2 kuukautta pistoksesta.

Dystonialle ominaisen virheliikemallin muokkaaminen on osoittautunut vaikeaksi, ja oikean asennon tiedostamista onkin harjoiteltava peilin kanssa. Sairastunutta opastetaan hänelle soveltuvan rentoutustekniikan löytämiseen ja oikean asentotiedostuksen palauttamiseen ja ylläpitämiseen.

Fysioterapiaan kuuluvat myös liikeratojen toimintaa ylläpitävät harjoitteet, venyttelytekniikan ohjaaminen, syvien lihasten vahvistaminen sekä tasapainoa parantaviin harjoitteisiin opastaminen. Fysioterapeutti ohjaa myös oman liikuntaharrastuksen löytymisessä.

Lue lisää: