Essentiaalinen vapina

Yritän ottaa sen silleen, että se ei hallitse mun elämää se vapina.

Ihana kohdata muita vapisijoita ja kokea, ettei ole tämän ongelman kanssa yksin

Oppaat ja videot

Tästä sivulta löydät essentiaaliseen vapinaan liittyviä oppaita ja videoita.

Oppaat essentiaalisesta vapinasta

Infokortti essentiaalisesta vapinasta

Informationskort om essentiell tremor

Essentiaalinen vapina - sisäsyntyinen, muista taudeista riippumaton vapina

Opinnäytetyö Essentiaalisen vapinan itsehoito-opas, Lilian Paju, Fysioterapeutti (AMK)
Opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä näyttöön perustuvaa tietoa essentiaalisen vapinan lääkkeettömistä hoidoista ja laatia opinnäytetyön tietoperustan pohjalta itsehoito-opas essentiaalista vapinaa sairastaville. Itsehoito-opas tulossa myöhemmin tälle sivuille.

Muita oppaita ja videoita

Opas erilaisista tukipalveluista liikehäiriösairauksia sairastavien läheisille

Kognitiiviset oireet työelämässä opas työssä selviytymisen tueksi (Neuroneuvomo-hankkeen tuotos)

Sosiaaliturvaopas (järjestöjen sosiaaliturvaopas 2022), tämä linkki johtaa erilliselle sivulle: https://sosiaaliturvaopas.fi/opas/

Lapset ja vanhemman sairaus -Opas vanhemmille liikehäiriösairauden puheeksiottoon lapsen kanssa

Hetki omalle hyvinvoinnille - verkkoluento läheisille, psykologi Jenni Siikavirta (22.11.2022)

Videot

Esittelyssä essentiaalinen vapina
Essentiaalinen vapina -videossa esitetään perusasioita sairaudesta. Videon päätarkoituksena on havainnollistaa, miltä motoriset oireet eli liikehäiriöt näyttävä

Essentiaalinen vapina sinuksi -hanke päätösjuhla 30.3.23 TYKS

Vinkkejä essentiaalisen vapinan kanssa elämiseen

Osa 1/3 kehollisia harjoitteita kokeiltavaksi
Mikko Patovirta, fysioterapeutti

Osa 2/3 liikunta ja palautuminen
Taina Piittisjärvi, kurssitoiminnan asiantuntija, fysioterapeutti

Osa 3/3 pienapuvälineet
Sirpa Suominen,toimintaterapeutti

Kohdennettu ultraäänihoito (HIFU)
neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Janek Frantzén
ylilääkäri, radiologian professori Roberto Blanco Sequeiros
Tietoilta verkossa 11.5.2022

Me ei olla yksin – vertaistuen voima
Maarit Matjussi, Essentiaalinen vapina ry:n pj
Essentiaalisen vapinan tietopäivät 29.3.2022

Toimintaterapian mahdollisuudet ja vinkkejä arkeen
Sirpa Suominen, toimintaterapeutti
Essentiaalisen vapinan tietopäivät 29.3.2022

Asiantuntijan luento essentiaalisesta vapinasta ja sen hoidosta
Rebekka Ortiz Yleislääketieteen ja neurologian erikoislääkäri, LT

Essentiaalinen vapina -uutta toivoa (NTF)

Vertaistukea ja voimavaroja
Marjo Lehtinen, Essi-hanke, Liikehäiriösairauksien liitto

Biopankkitoiminta lääketieteellisen tutkimuksen tukena
Henna Palin, Tutkimushoitaja, Tampereen Biopankki, Tays

Essentiaalinen vapina ja sen hoito
Rebekka Ortiz, Yleislääketieteen ja neurologian erikoislääkäri, LT

Essentiaalinen vapina osana elämää
Heidi Matinlassi, kokemustoimija

Häpeä ja muut vaikeat tunteet – miten niistä pääsee eroon
Miia Moisio, TM, tietokirjailija, skeematerapeutti ja tietoisuustaitojen ohjaaja. (Miia on kirjoittanut Toivon kirja masennuksesta ja Lupa surra -kirjat ja toimii yhtenä kirjoittajana Hidasta elämää -blogissa)