Epätyypilliset Parkinsonismit

Hakeuduin Liikehäiriösairauksien liiton kurssille, jossa tunnistin kurssitoverini tuijottavan katseen ja leveäraitaisen kävelyn. Meitä oli kurssilla useampikin sairastava ja puhuttavaa riitti, sillä oireemme olivat hyvin samankaltaisia. Muiden seurassa tunsin oloni paremmaksi.

Hoito

CBS-potilaat voivat saada apua lihaskramppeihin botuliinista, klonatsepaamistatitsanidiinista tai baklofeenista. Vapinan ja myoklonuksen hoitoon voidaan kokeilla klonatsepaamia sekä propranololiaLevodopasta saattaa olla hyötyä jäykkyyteen. Syväaivostimulaatiosta ei ole todettu olevan apua. 

Neuropsykiatrisista oireista masennukseen voidaan kokeilla serotoniinin takaisinoton estäjiä ja psykoottisiin oireisiin epätyypillisiä neuroleptejä. Alzheimerin tautiin käytettävistä asetyylikoliiniesteraasin estäjistä (AKE-lääkkeet) ei ole havaittu olevan apua tämän sairauden kognitiivisiin oireisiin.  

Vaikka toistaiseksi ei ole löydetty sairauden etenemiseen vaikuttavaa lääkitystä, asiasta on meneillä useita tutkimuksia. Erityisesti tutkitaan, pystytäänkö tau-proteiinin poikkeavaan kertymiseen vaikuttavilla menetelmillä muuttamaan sairauden kulkua.  

Kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat tässäkin sairausryhmässä avo- ja laitosmuotoinen kuntoutus, tarkoituksenmukaiset apuvälineet ja muut tukitoimet. Liikuntakyvyn heikkeneminen tulee ottaa huomioon ja ottaa käyttöön liikkumisen apuvälineet tarpeen mukaan. 

Nielemisvaikeuksien lisääntyessä ravitsemuksen turvaaminen riittävän varhaisessa vaiheessa on tärkeää, ja oireiden edetessä voidaan ravinnonsaanti tarvittaessa turvata vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun asennettavalla PEG-ruokintaletkulla. Vaikeassa puhehäiriössä potilas saattaa hyötyä kommunikaatioapuvälineistä. 

CBS-potilaat ja heidän omaisensa voivat osallistua Liikehäiriösairauksien liiton järjestämille Parkinson plus -sopeutumisvalmennuskursseille.