Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Organisaatio

Liikehäiriösairauksien liiton jäsenyhdistykset edustavat jäseniä liittokokouksessa. Liiton ylin päätöksentekijä on liittokokous, joka linjaa vuosittain toiminnan ja talouden raamit. Niiden pohjalta liittohallitus johtaa ja kehittää liiton toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toiminnanjohtaja on henkilökunnan esimies.

Käytännön toiminta perustuu liiton työntekijöiden, yhdistysten luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja eri verkostojen väliseen yhteistyöhön.

Katso liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet yhteystietosivulta

Liikehäiriösairauksien liiton organisaatiorakenne

Liiton toiminta on jaoteltu neljään toimialueeseen:

  • Järjestötoiminta: vastaava järjestötoiminnan asiantuntija (tiimivastaava) Turussa, neljä alueellista järjestötoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa, jäsenkoordinaattori sekä hankesuunnittelijat (2 kpl)
  • Kurssitoiminta: vastaava kurssitoiminnan asiantuntija (tiimivastaava) ja 2 kurssiasiantuntijaa
  • Viestintä: viestintävastaava ja viestintäkoordinaattori
  • Tukipalvelut: talousvastaava

Liikehäiriösairauksien liiton organisaatiorakenne

Liiton organisaatiokaavio