Tule mukaan toimintaan!

Vapaaehtoisena toimiminen ottaa aikaa ja vaatii kieltämättä resurssejakin. Mutta sain itse tukea heikoimmalla hetkellä ja nyt haluan antaa sitä samaa eteenpäin.

Toimikuntiin

Toimikunnat koostuvat liiton edustajasta ja vapaaehtoisista. Toimikunnat osallistuvat toiminnan kehittämiseen liiton strategian mukaisesti yhdessä liiton henkilökunnan kanssa.

Toimikunnat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ne kokoontuvat noin kaksi kertaa kalenterivuoden aikana ja lisäksi tarvittaessa.

Toimikuntia kaudelle 2021-2022 on työvaliokunta, Hermolla-lehden toimitusneuvosto, liikuntatoimikunta, omaistoimikunta, työikäisten toimikunta, taloustoimikunta, edunvalvonta-ja vaikuttamistoimikunta sekä Essi-hankkeen (Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi -hanke) toimikunta.

Liitto-osiosta voit käydä katsomassa, keitä toimikuntiin kuuluu kaudella 2021-2022. Voit kysellä kunkin toimikunnan liittoedustajalta lisää sen toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Asiasanat: