Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Toimikunnat

Toimikunnat koostuvat liiton edustajasta ja vapaaehtoisista. Toimikunnat osallistuvat toiminnan kehittämiseen liiton strategian mukaisesti yhdessä liiton henkilökunnan kanssa.

Toimikunnat 2023–2024

Työvaliokunta 2023

Liittohallituksen kokousten valmistelu.

Puheenjohtaja Markku Partinen, toiminnanjohtaja Johanna Reiman ja liittohallituksen jäsen Jukka Sillanpää.

Hermolla-lehden toimitusneuvosto 2023–2024

Hermolla-jäsenlehden suuntaviivojen linjaaminen ja sisältöjen suunnittelu.

Puheenjohtaja: liiton puheenjohtaja, professori Markku Partinen (2023)

Sihteeri: viestintävastaava, toimittaja Emmi Nuppula (liitto)

Jäsenet: neurologi Osmo Pammo, toimittaja Kari Rissa, toimittaja Satu Matikainen päätoimittaja/toiminnanjohtaja Johanna Reiman ja viestintäkoordinaattori Päivi Niemi (liitto).

Taloustoimikunta 2023–2024

Rahoituksen turvaaminen tulevaisuudessa ja maksukyvyn parantaminen.

Talousvastaava Birgit Kaartovuori, toiminnanjohtaja Johanna Reiman, liittohallituksen jäsen Jukka Sillanpää.

Asiasanat: