Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Hankkeet

Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi -hanke

Vuonna 2020 Liikehäiriösairauksien liitossa käynnistettiin essentiaalista vapinaa sairastaville suunnattu kolmivuotinen hanke, jota kutsutaan lyhyemmin Essi-hankkeeksi.

Tavoitteena oli kartoittaa essentiaalista vapinaa sairastavien tukitarpeita ja kehittää heille tarjottavia järjestölähtöisiä palveluita.

Hankkeen tiimoilta muun muassa lisättiin tietoa ja tietoutta ja järjestettiin tapahtumia ja vertaistapaamisia ympäri Suomen.

Hanke päättyi toukokuussa 2023. Voit lukea hankkeen saavutuksista uutisestamme.

Mennään verkkoon -hanke

Syyskuussa 2021 Liikehäiriösairauksien liitossa käynnistyi kolmivuotinen Mennään verkkoon -hanke. Hanke yhdistää digituen tarvitsijat ja sen tarjoajat.

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti kartoittaa millaista digitukea liikehäiriösairaat ja heidän läheisensä tarvitsevat ja yhdistää paikalliset digituen tarjoajat Liikehäiriösairauksien liiton olemassa oleviin toimintaryhmiin.

Hankkeen toivotaan madaltavan kynnystä digilaitteiden käyttöön ja helpottavan erilaisten sähköisten kanavien ja palveluiden hyödyntämistä. Hankkeen myötä esimerkiksi liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä on helpompi löytää verkossa saatavilla olevaa monipuolista itsehoitomateriaalia.

Katri Melin

Katri Melin

Suunnittelija

Mennään verkkoon-digihanke

digihanke@liikehairio.fi

p. 044 797 7817
Hammareninkatu 7, 3.krs, 33100 Tampere