Epätyypilliset Parkinsonismit

Hakeuduin Liikehäiriösairauksien liiton kurssille, jossa tunnistin kurssitoverini tuijottavan katseen ja leveäraitaisen kävelyn. Meitä oli kurssilla useampikin sairastava ja puhuttavaa riitti, sillä oireemme olivat hyvin samankaltaisia. Muiden seurassa tunsin oloni paremmaksi.

Hoito

Sairauden hoito on oireenmukaista. Oireenmukaisista lääkityksistä on vain niukasti kontrolloituja tutkimuksia. Dementiasta kärsivät eivät hyödy Alzheimerin taudissa käytettävistä lääkkeistä. Sen sijaan yleiset muistisairaille tarkoitetut tukitoimet ovat heille ja heidän läheisilleen hyödyksi.

Mielialalääkkeinä käytettyjen selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) on todettu parantavan käytöshäiriöitä.

Neuropsykiatristen oireiden, kuten aggression, agitaation (ahdistuneisuus johon liittyy voimakas liikkeiden levottomuus) ja psykoosien esiintyessä käytetään usein atyyppisiä neuroleptejä, kuten ketiapiinia, olantsapiiniä ja klotsapiinia. Näistä tulee vähiten ekstrapyramidaalioireita eli erilaisia liikehäiriöitä sivuvaikutuksena. Muistihäiriöön kyseiset lääkkeet eivät auta.

Ekstrapyramidaalioireistoon voi kokeilla levodopaa tai dopamiini-agonisteja, vaikka näyttö tehosta on kirjallisuudessa vähäinen.

Tiedon kertyessä sairauden mekanismeista on tutkittu myös sairauden kulkuun vaikuttavia hoitoja. Etenkin erilaisia menetelmiä tau-proteiinin kertymisen estämiseksi on tutkittu. Toistaiseksi tutkimukset ovat vielä kesken.

Henkilöitä, joiden oirekuvassa on parkinsonismin piirteitä, on osallistunut Liikehäiriösairauksien liiton järjestämille Parkinson plus -sopeutumisvalmennuskursseille.