Essentiaalinen vapina

Yritän ottaa sen silleen, että se ei hallitse mun elämää se vapina.

Ihana kohdata muita vapisijoita ja kokea, ettei ole tämän ongelman kanssa yksin

Diagnoosi

Essentiaalista vapinaa hoidetaan ja seurataan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa tai työterveyslääkärissä. Jos oireet ovat vaikeat tai jos diagnoosi on epävarma, potilas ohjataan neurologille.

Keskeistä on erottaa tila Parkinsonin taudista, jossa vapina on harvataajuisempaa lepovapinaa.

Essentiaaliseen vapinaan ei yleensä liity vapinan lisäksi muuta neurologista poikkeavuutta.