Liikehäiriösairaudet

Liikehäiriösairaudet ovat neurologisia sairauksia, jotka nimensä mukaisesti aiheuttavat erilaisia liikehäiriöitä, kuten vapinaa, pakkoliikkeitä, jäykkyyttä, vaikeuksia liikkeiden hallinnassa ja tasapaino-ongelmia.

Liikehäiriösairauksiin kuuluu myös muita, ei-motorisia, oireita ja haittoja. Tällaisia ovat sairaudesta riippuen muun muassa kipu, muistiongelmat, tiedollisten toimintojen heikkeneminen, unihäiriöt sekä autonomisen hermoston toimintahäiriöt.

Masennusta ja muita mielenterveyden haittoja esiintyy. Monelle sairaus aiheuttaa huomattavaa sosiaalista haittaa. Monia oireita voidaan kuitenkin hoitaa ja oikeanlaisella tuella sairaudesta huolimatta voi elää hyvää elämää.

Suomessa on arviolta noin

Myös levottomat jalat -oireyhtymä lukeutuu liikehäiriösairauksiin. Se on itseasiassa kaikkien yleisin liikehäiriösairaus. Sitä sairastavat hyötyvät kuitenkin ensisijaisesti Uniliiton tarjoamasta tuesta.

Lewynkappaletauti on myös yleinen ja kuuluu liikehäiriösairauksien ryhmään, epätyypillisiin parkinsonismeihin. Siinä muistiongelmat ovat tyypillisesti niin hallitsevia, että sairastavat läheisineen hyötyvät myös Muistiliiton tarjoamasta tuesta.

Oletko lääkäri tai sairaanhoitaja?

Löydät Duodecimin Terveysportista nopeasti tietoa potilasjärjestön tarjoamasta tuesta sairauden eri vaiheissa. Terveysportin tekstin on tarkoitus helpottaa työtäsi. Kerromme tiiviisti, mihin liiton tukipalveluihin liikehäiriösairaan voi ohjata vastaanoton aikana. Löydät tekstin www.terveysportti.fi lääkärin ja sairaanhoitajan tietokannoista potilasohjaus-osiosta nimellä Liikehäiriösairautta sairastavan ohjaus vastaanotolla.