Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Liiton säännöt​ 

Ylintä päätäntävaltaa Liikehäiriösairauksien liitossa käyttää huhti-toukokuussa pidettävä liittokokous. Liittokokoukseen liiton jäsenyhdistykset (22 kpl) voivat lähettää 2-6 äänivaltaista kokousedustajaa. Määrä riippuu jäsenyhdistyksen varsinaisten jäsenten määrästä.

Liittohallitus kutsuu liittokokouksen koolle ja valmistelee kokouksessa käsiteltävät asiat. Liittohallitus johtaa ja kehittää liiton toimintaa.

Toiminnanjohtaja johtaa liiton toimintaa liiton 3-vuotisstrategian, vuosisuunnitelmien ja liittohallituksen päätöksien mukaisesti. Toiminnanjohtaja on henkilökunnan esimies.

Liiton toiminta pohjaa yhdistyslakiin ja liiton sääntöihin. Liiton säännöissä muun muassa määritellään liiton toiminnan tarkoitus, hallinto ja jäsenyhdistyksiin liittyviä asioita.

Liiton säännöt voi lukea tästä linkistä pdf-tiedostona