Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on ikävä seuralainen. Mutta ei se elämää estä. Se on jopa tuonut
elämääni hyviä asioita, kuten roppakaupalla uusia ystäviä.

Meitä parkkislaisia on paljon. Aina löytyy joku, jolle soittaa ja jonka kanssa voi keventää mieltään. Koskaan ei ole tarvinnut jäädä yksin.

Parkinsonin taudin kuntoutus

Kuntoutuksella tähdätään toimintakyvyn ja työkyvyn säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Parkinsonin taudin oireet ja siten myös sen aiheuttamat haitat toimintakyvylle ovat hyvin yksilöllisiä. Kuntoutuksen tulee kohdistua sairastavan itsensä hankaliksi kokemiin toimintakyvyn ongelmiin.

Heti sairauden alkuvaiheessa on tarpeellista tehdä yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa kuvataan kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakyvyn haasteita, toiveita ja tarpeita. Kuntoutussuunnitelma ohjaa lääkinnällisen kuntoutuksen toteutumista. Sen laatii hoitava lääkäri yhdessä kuntoutujan ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Huomaathan, että liikunta ja fysioterapia on erittäin tärkeä osa Parkinsonin taudin hoitoa. Parkinson-fysioterapiaan on olemassa omat suositukset, jotka löytyvät Suomen fysioterapeuttien sivuilta.

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukea elämänhallintaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin kuuluu

  • kuntoutusta koskeva neuvonta ja ohjaus
  • kuntoutustarpeen selvitys
  • apuvälinepalvelut
  • kuntoutusjaksot laitos- tai avomuotoisina

Lisäksi siihen kuuluvat kuntoutumista tukevat ja edistävät terapiat, joita on muun muassa fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapia.

Kelan, kunnan ja vakuutusyhtiön maksamaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan lääkärin suositus. Yksityiselle puolelle voi hakeutua myös itse maksaen. Kuntoutuksen järjestämisen vastuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken vaihtelee paikkakuntien mukaan. Terapioihin hakeutumisesta kerrotaan tarkemmin palvelut-osiossa.

Sopeutumista tukevat kurssit

Liikehäiriösairauksien liitto järjestää sopeutumista tukevia ryhmämuotoisia kursseja, joissa sairastavat ja heidän läheisensä etsivät yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten selviän etenevän sairauden kanssa? Mitä voin tehdä sairauden oireiden lievittämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi?

Asiantuntijoiden vetämissä luento- ja ryhmäkeskusteluissa kuntoutujia autetaan tunnistamaan omat voimavaransa sekä löytämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja. Toisilta kurssilaisilta saa vertaistukea.

Tutustu kurssivalikoimaamme ja hae mukaan palvelut-osiossa.

Ensitietopäivät

Ensitietopäiviä hiljattain Parkinsonin taudin diagnoosin saaneille järjestävät sairaanhoitopiirit. Kannattaa kysellä niistä ja mahdollisuudesta osallistua omalta hoitotaholta.

Kelan kuntoutus

Kela järjestää maksutonta ryhmämuotoista tai yksilöllistä kuntoutusta. Kela järjestää vuosittain diagnoosikohtaisia, ryhmämuotoisia kursseja Parkinsonin tautia sairastaville. Lisäksi sairastavat voivat hakea muillekin kursseille, esimerkiksi ikääntyneiden monisairaiden kursseille.
Kela voi myöntää yksilökuntoutusta, esimerkiksi fysio-, toiminta- ja puheterapiaa, joko vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena kuntoutuslaitoksessa. Tutustu Kelan järjestämään kuntoutukseen Kelan sivuilla.