Liikehäiriösairauksien liitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Testamenttilahjoitus

Testamentilla voit elinaikanasi lahjoittaa omaisuuttasi hyvään tarkoitukseen liikehäiriösairaiden hyväksi. Voit halutessasi määrittää testamenttilahjoitukselle käyttötarkoituksen.

Liikehäiriösairauksien liitto suosittaa testamentin tekemistä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Tarvittaessa Liikehäiriösairauksien liitto voi toimia pesänselvittäjänä ja testamentin toimeenpanijana, tällöin asiasta tulisi olla merkintä testamentissa.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Johanna Reiman p. 040 5122 352 johanna.reiman@liikehairio.fi

Testamentin tekemisestä voi lukea asiantuntijan laatiman kirjoituksen Hermolla 2/2019 lehden linkistä. 

Rahankeräyslupa RA/2021/75 keräyslupa voimassa toistaiseksi.