Epätyypilliset Parkinsonismit

Hakeuduin Liikehäiriösairauksien liiton kurssille, jossa tunnistin kurssitoverini tuijottavan katseen ja leveäraitaisen kävelyn. Meitä oli kurssilla useampikin sairastava ja puhuttavaa riitti, sillä oireemme olivat hyvin samankaltaisia. Muiden seurassa tunsin oloni paremmaksi.

Monisysteemiatrofia

Monisysteemiatrofia eli MSA on nopeasti etenevä, keskushermostoa laaja-alaisesti rappeuttava oireyhtymä. Keskeisenä oireena ovat autonomisen hermoston oireet, kuten ortostaattinen hypotensio eli , pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku, pyörtyily, virtsaamisvaikeudet, erektiohäiriöt, ummetus, hengitysvaikeudet ja uniapnea. Lisäksi sairauteen liittyy Parkinsonin taudin kaltaisia ekstrapyramidaalioireita kuten jäykkyyttä, liikkeiden hitautta, vapinaa ja epänormaaleja asentoja.

Pikkuaivopainotteisessa MSA:ssa esiintyy autonomisten oireiden lisäksi kävelyn ja raajojen ataksiaa eli tahdonalaisten lihasten koordinoinnin ongelmia, silmänliikehäiriöitä ja puheen puuroutumista.

Muina oireita sairauteen saattaa liittyä neuropsykiatrisia oireita, kuten ahdistusta, masennusta ja apatiaa. Uniongelmia, kuten REM-unen aikaisia häiriöitä ja periodisia raajaliikehäiriöitä saattaa esiintyä.

Sairauden syytä ei tiedetä, mutta neuropatologisessa tutkimuksessa on todettavissa poikkeavia alfa-synukleiini-kertymiä hermoston tukisoluissa.

MSA:n esiintyvyyden arvioidaan olevan alle 5/100 000. Vuosittain ilmaantuu alle 1/100 000 uutta tapausta. Kaikista parkinsonismipotilaista tapauksia on arveltu olevan noin 2 prosenttia. Suomessa on tästä laskien arviolta noin 250 sairastunutta.

Sairaus etenee nopeammin kuin Parkinsonin tauti ja vain kolmasosa potilaista hyötyy Parkinsonin taudin lääkehoidosta. Noin puolet sairastuneista tarvitsee kolmen vuoden kuluessa liikkumisen apuvälinettä. Sairauden kesto on suunnilleen yhdeksän vuotta. Yksittäisissä tapauksissa sairauden eteneminen on ollut huomattavasti hitaampaa. Sairautta esiintyy yhtä paljon molemmilla sukupuolilla. MSA ei ole periytyvä sairaus.

Sairaudesta käytetyt nimitykset ja lyhenteet:

  • Shy-Dragerin oireyhtymä
  • striatonigraalinen degeneraatio
  • olivopontoserebellaarinen degeneraatio
  • MSA
  • ICD-10 luokitus: G90.3 Usean järjestelmän rappeuma
  • G23.3 Monisysteemiatrofian parkinsonistinen alatyyppi
  • G23.3 Monisysteemiatrofian pikkuaivotyyppi