Ammattilaisille

Täältä löydät ammattilaisille suunnattuja palveluita, kuten suosituksia ja tietoa kokemustoimijoista. Olemme koonneet osioon myös sellaisia asioita, joista toivomme sinun kertovan asiakkaallesikin.

UPDRS-FIN

Unified Parkinson's Disease Rating Scale 1, suomenkielinen versio 1.0

Parkinsonin taudissa potilaan kliinistä tilaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Arviointia varten on kehitetty useita asteikkoja, joista tunnetuin on Unified Parkinson´s Disease Rating Scale¹ (UPDRS).

Neljän neurologin muodostama UPDRS-Fin-työryhmä: Jari Honkaniemi TAYS,VKS, Seppo Kaakkola HYKS, Tapani Keränen TAYS, Kari Reinikainen, GlaxoSmithKline, ovat julkaisseet 2006 GlaxoSmithKlinen tukemana UPDRS-asteikon suomenkielisen käännöksen. Osio VI jätettiin pois. Työn loppuvaiheessa käännöstä kommentoivat vielä professori Heikki Teräväinen, professori Reijo Marttila ja professori Vilho Myllylä. Version suomen kieli tarkastettiin ja suomenkielinen versio käännettiin vielä takaisin englanniksi (Lionbridge, www.lionbridge.fi), ja käännös verrattiin alkuperäiseen. Mukana on lisäksi kaksisivuinen lomake, johon arviointipisteet täytetään, jos halutaan koota seurantatietoja.

Osiot I ja II perustuvat ensisijaisesti potilaan tai joskus omaisten antamiin esitietoihin. Päivittäisiä toimintoja kuvaava osio II arvioidaan yleensä lääkevaikutuksen (ON) aikana, ja joissakin tutkimuksissa ohjeena on ollut tehdä arvio viimeisen viikon ajalta. III-osio eli motorinen osio perustuu tutkimuksenaikaisiin havaintoihin, ja siksi lääkevaikutus (ON/OFF) on hyvä ottaa huomioon mahdollista tilanvaihtelusta kärsivien potilaiden osalta.

Mihin asteikkoa tulisi käyttää? Parhaimmillaan UPDRS-Fin-asteikon täyttäminen joka käynnillä voi auttaa ja ohjata potilaan tilan ja hoidon arviointia diagnoosia tehtäessä ja hoitoa aloitettaessa. Hoidon aikana UPDRS-Fin-asteikon täyttäminen voi olla järkevää ja hyödyllistä esimerkiksi vuosittain. Ensisijaisesti potilaan antamiin tietoihin perustavan päivittäisten toimintojen (II) osio voi soveltua helpostikin potilaan seurantaan. Niille lääkäreille, jotka eivät vielä tunne asteikkoa, se voi myös toimia muistilistana niistä seikoista, joihin tulisi kiinnittää huomiota parkinsonpotilasta tutkittaessa. Motorista osiota voi käyttää jo diagnoosivaiheessa havainnollistamaan taudin diagnostisten kriteerien täyttymistä.

Asteikko on tulostettavissa jokainen osio erikseen samoin kuin koontilomake. Varsinaisen asteikon teksti on alkuperäisen käännöksen mukainen. Liikehäiriösairauksien liiton työryhmä on lisännyt omaa asiakaskuntaansa ajatellen muutamien lääketieteellisten termien suomennoksia, jotka on merkitty (Italic-fontilla). Asteikon alkuperäisviite on lomakkeissa alaviitteenä.

1Fahn S, Elton R, Members of the UPDRS Development Committee. In: Fahn S, Marsden CD, Calne DB, Goldstein M, eds. Recent Developments in Parkinson’s Disease. Vol.2. Florham Park, NJ. Macmillan Health Care Information 1987, pp 153-163, 293-304

UPDRS-FIN-I
UPDRS-FIN-II
UPDRS-FIN-III
UPDRS-FIN-IV
UPDRS-FIN-V
UPDRS-FIN-lomake