Välkommen på vår hemsida!

Våra svenskspråkiga hemsidor är under uppbyggnad och kommer att publiceras senare, förhoppningsvis i början på 2024. Tack för att du förstår och orkar vänta!

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på de finska sidorna https://www.liikehairio.fi/yhteystiedot

Kort om Förbundet för rörelsestörningssjukdomar

Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf är en nationell intresseorganisation för personer och anhöriga till personer som lider av olika rörelsestörningssjukdomar.

Förbundet verkar för personer och närstående som berörs av bl. a. Parkinsons sjukdom, essentiell tremor, dystoni, Huntingtons sjukdom, atypiska parkinsonismer och övriga sällsynta rörelsestörningar. Förbundet arbetar i samarbete med medlemsföreningarna och de frivilliga som verkar inom dem.

Förbundet för rörelsestörningssjukdomar bl. a.

  • synliggör behoven hos insjuknade och anhöriga genom kommunikation och påverkan inom samarbetsnätverk
  • främjar utveckling av vård och rehabilitering
  • erbjuder kostnadsfri rådgivning och stödtjänster
  • ordnar kurser som stöder anpassningen
  • ger information om rörelsestörningar och vård av dem
  • stöder och utvecklar frivilligverksamheten

Förbundet har 23 medlemsföreningar: 20 lokala Parkinson-föreningar och de nationella Dystoni- och Huntingtonföreningarna samt Essentiaalinen vapina ry (Essentiell tremor). Under föreningarna verkar ca 100 klubbar och kamratstödsgrupper. Föreningarna har sammanlagt ungefär 7500 medlemmar.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA (tidigare Penningautomatföreningen PAF) är förbundets mest betydande finansiär.

Ursprungligen grundades förbundet i Kuopio år 1984 som intresseorganisation för personer med Parkinsons sjukdom. Förbundet (då Finlands Parkinson-förbund) flyttade till Åbo år 1990. År 1997 anslöt sig Finlands Huntington-förening och år 1998 Finlands Dystoni-förening till förbundet. Från år 2020 har förbundet även systematiskt utvecklat tjänster för personer med essentiell tremor och i mars 2021 grundades föreningen Essentiaalinen vapina ry som också anslöt sig till förbundet. Parkinsonförbundet bytte namn till Förbundet för rörelsestörningssjukdomar i början av september 2022.

Förbundet har sin centralbyrå i Åbo. Regionala byråer finns i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Tammerfors.

Förbundets finskspråkiga namn är Liikehäiriösairauksien liitto ry och på engelska Finnish Movement Disorders Association.