Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Liitto lausui harvinaissairauksien kansallisesta ohjelmasta

10.8.2023

Liitto pyrkii lausumaan aiheista, jotka koskevat edustamiamme sairausryhmiä. Lähetimme kommentit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimasta Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta 2024–2028.

Kannatimme potilaiden osallisuuden korostamista ja harvinaissairauksia terveydenhuollossa yksilöivien Orpha-koodien valtakunnallista käyttöönottoa. Pidimme tärkeänä harvinaissairauksiin liittyvän osaamisen lisäämistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten jatkokoulutuksessa ja esitimme toiveen myös harvinaissairauksiin liittyvän tiedon sisällyttämisestä sote-alan peruskoulutuksiin.

Toivoimme potilasjärjestöjen antaman tuen sisällyttämistä hoito- ja palvelupolkuihin. Kannatimme lääkkeitten saatavuuden turvaamista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Pidimme hyvänä sairastavien mukanaoloa terveydenhuollon asiakasraadeissa ja vertaistuen huomioimista sairastavien arjen apuna.

Asiasanat:

Lue myös