Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Tutkittua

15.9.2023

Dystoniaoireita selkäytimen alueen geenimuuntelusta

Dystoniaa on pitkään ajateltu ensisijaisesti aivoihin liittyvänä sairautena. University College Londonin toteuttaman tutkimuksen mukaan myös selkäytimellä voi olla merkitystä dystonian…
15.9.2023

Huntingtonin tauti ja sen hoito

Huntingtonin taudin hoito oli aiheena Liikehäiriösairauksien liiton toukokuussa järjestämässä webinaarissa. Aihe oli toivottu ja kiitelty, sillä edes kaikilla neurologeilla ei…
30.1.2023

Uusi opinnäytetyö osteopatian vaikutuksesta essentiaaliseen vapinaan

Osteopatiaopiskelijoiden Paula Nuorlehto-Lassilan ja Anna Eroman lopputyö Osteopaattisen hoidon vaikutusmahdollisuudet essentiaalisessa vapinassa toteutettiin tutkimustyönä. Siinä selvitettiin, kuinka osteopatialla voidaan vaikuttaa…
12.12.2022

Impulssikontrollin häiriöt dystoniassa ja Parkinsonin taudissa

Impulssikontrollin häiriöiden tiedetään olevan tavallisia Parkinsonin taudissa. Niitä esiintyy myös muussa väestössä, eikä niiden osuutta aivosairauksiin yleisesti liittyvänä neuropsykiatrisena oireena…
3.10.2022

Impulssikontrollin häiriöt liikehäiriösairauksissa

Parkinsonin tautiin liittyy useasti myös ei-motorisia oireita, joihin kuuluu esimerkiksi impulssikontrollihäiriöt (esim. peliriippuvuus) ja sen on ajateltu liittyvän taudin hoitoon…
19.9.2022

Dystonia-tutkimusta Suomessa ja maailmalla

Pääsimme kesän korvilla tapaamaan kahta liikehäiriösairauksien tutkijaa, apulaisprofessori Juho Joutsaa Turun yliopistosta sekä tohtori Daniel Corpia Deakin yliopistosta Australiasta. He…
6.6.2022

Väitös: Aivojen tyvitumakkeiden tutkiminen lisää ymmärrystä liikehäiriösairauksista

LL Emma Honkanen tutki väitöskirjassaan tyvitumakkeiden toimintaa neurologisiin liikehäiriösairauksiin lukeutuvissa parkinsonismissa ja dystoniassa aivojen SPECT- ja PET-kuvantamisella sekä hyödyntämällä syväaivostimulaatiohoitoa.…
2.6.2022

Korona-ajan vaikutukset liikehäiriösairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointiin ja terveyteen

Parkinsonliitto toteutti 22.3.–10.4.2022 välisenä aikana kyselyn, jossa selvitettiin, miten korona-aika on vaikuttanut liikehäiriösairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointiin ja terveyteen.…
21.2.2022

Parkinsonismi dystoniassa on harvinaista, mutta mahdollista

Sekä dystonian että Parkinsonin taudin mekanismit sijaitsevat aivojen syvissä tyvitumakkeissa. Ei siis ole ihme, että oirekuvat voivat olla paikoin yhteneväisiä,…
10.2.2022

Suomi hoitaa 2021 – Parkinsonin tautia sairastavien kokemukset

Taloustutkimus teki marraskuussa 2021 kyselytutkimuksen Parkinsonin tautia sairastaville. Se on osa Suomi Hoitaa -valmistutkimuskonseptia, jonka tarkoituksena on selvittää suomalaisten potilaspolkuja…
13.12.2021

Geeni- ja soluterapiat Parkinsonin ja Huntingtonin tautien hoidossa – potilasnäkökulma kliinisiin tutkimuksiin

Kansainväliset verkostot INTR (The International Network for Transplantation and Restoration) ja englantilainen säätiö Cure Parkinson’s Trust isännöivät marraskuussa Edinburghin yliopistossa…
10.12.2021

Eläimistä apua muistisairauksien kanssa elämiseen

Eläinten hyvää tekevästä vaikutuksesta on tehty useita tutkimuksia vuosien varrella. Valitettavasti vain pieni osa kyseisistä tutkimuksista on paneutunut pelkästään muistisairauksien…
24.11.2021

Uutta tietoa mikrobiomi-suoli-aivoakselin merkityksestä Parkinsonin taudissa

Neurologiaan erikoistuvan lääkärin (HUS, Helsingin yliopisto) Tuomas Mertsalmen tuore väitöskirja tuo uutta tietoa mikrobiomi-suoli-aivoakselin merkityksestä Parkinsonin taudissa. Väitöstilaisuus järjestetään 3.12.…
24.9.2021

Kuntonyrkkeily Parkinsonin taudin terapiamenetelmänä

Kuntonyrkkeilyharjoittelulla on myönteisiä vaikutuksia Parkinsonin tautia sairastavan henkilön psyykkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen suorituskykyyn, käy ilmi fysioterapiaopiskelijan opinnäytetyönä tekemästä kirjallisuuskatsauksesta. Suomessa…
3.6.2021

Digiteknologia ja liikehäiriösairaudet – mahdollisuudet ja haasteet

Digiteknologia tarjoaa keinoja seurata ja arvioida sairauksia eri näkökulmista entistä objektiivisemmin ja säännöllisemmin. Sairauden vaikutuksia voidaan seurata etäyhteydeltä, sairastavan luonnollisessa…
3.6.2021

Huntington-tutkimus jatkuu – keskeytetykin hoitokokeet vievät tutkimusta eteenpäin

Huntington-tutkimusta tehdään maailmalla paljon ja joitakin hoitovaihtoehtoja on edennyt siihen vaiheeseen, että niiden tehoa ja turvallisuutta testataan koehenkilöillä. Keväällä tuli…
2.6.2021

Parkinsonin taudin pumppuhoidot

Edennnyttä Parkinsonin tautia voidaan hoitaa laiteavusteisilla hoidoilla, mikäli taudin oireet sitä edellyttävät. Suomessa näihin hoitoihin kuuluvat aivojen syvästimulaatiohoito (= stimulaattorihoito…
21.2.2021

Parkinsonin taudin ikävakioidussa ilmaantuvuudessa Suomessa ei muutosta yli 25 vuoteen

Parkinsonin taudista on arvioitu tulevan seuraavan kahden vuosikymmenen aikana 2–3 kertaa yleisempi kuin nyt. Merkittävin syy on väestön ikääntyminen, mutta…
28.9.2020

Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla

Oulun yliopistossa tarkastetussa väitöstutkimuksessa tunnistettiin useita uusia mutaatioita ja geenejä, jotka voivat olla yhteydessä Parkinsonin taudin riskiin. Lisäksi kahden geenin…
5.4.2020

Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska

Tutkimus: Säännöllinen fyysinen aktiivisuus vahvistaa Parkinsonin tautiin sairastuneen toimintakykyä ja koettua elämänlaatua Åbo Akademin hoitotieteen laitos on tehnyt vuodesta 2018…
1.1.2020

Potilaskeskeisen (koti)kuntoutuksen kehittäminen Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen – esitutkimuksen tuloksia

Parkinsonin tauti on yksilöllisesti etenevä sairaus, joka vaikuttaa sairastuneen toimintakykyyn ja siten hänen ja myös hänen läheistensä elämänlaatuun. Siksi Parkinsonin…
1.1.2020

Korona ja Parkinsonin tauti

Tätä kirjoitettaessa (lokakuu 2020) on kulunut lähes vuosi, kun koronavirustauti puhkesi Kiinan Wuhanissa ja levisi sieltä vuoden 2020 aikana ympäri…
27.5.2019

Opinnäytetöitä essentiaalisesta vapinasta

Essentiaaliseta vapinasta on ilmestynyt tänä keväänä kaksi uutta opinnäytetyötä. Essentiaalista vapinaa sairastavien ihmisten tuen tarpeet (kirjallisuuskatsaus), Karppinen M. & Kovalainen S.…
25.3.2019

Väitös: Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on suolistossaan selkeitä mikrobiston muutoksia

Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että suoliston ja suun mikrobit voisivat tarjota uusia näkemyksiä Parkinsonin taudin syntyyn liittyen, etenkin kun…
1.1.2019

Parkinsonin tautia sairastavat potilaat tarvitsevat tietoa lääkkeiden vaikutuksista käyttäytymiseen

Oulun yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman tuloksissa tuli esille, että Parkinsonin tautia sairastavat potilaat kaipaavat tietoa lääkkeiden sivuvaikutuksista ja erityisesti…
1.1.2019

Servikaalidystonian liitännäissairaudet ja työkyky

Servikaalidystonia on yleisin dystonian muoto, jossa niskan ja kaulan lihasten poikkeava toiminta aiheuttaa pään virheasentoja ja vapinaa. Servikaalidystonian esiintyvyys Suomessa…
3.12.2018

Väitös: Lihasjäykkyys ja ilmeettömyys viittaavat dopamiinivajeeseen parkinsonismissa

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan Elina Mäkinen osoitti dopamiinitransportteriproteiinin isotooppikuvantamisen olevan ainutlaatuinen menetelmä aivojen dopamiinitoiminnan selvittämiseksi. On kuitenkin tilanteita, joissa kuvauksen…
14.11.2018

Väitös: Hyödyn tavoitteleminen motivoi potilaita osallistumaan lääketutkimuksiin

Henkilökohtaisen terveyshyödyn tavoittelu on merkittävin tekijä, joka motivoi epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastavia osallistumaan lääketutkimuksiin. Potilaat kokevat lääketutkimukset tärkeiksi ja…
8.11.2018

Skotlantilainen hiiri ja suomalainen potilas paljastivat aikaisen Parkinsonin taudin taustalla piilevän geenivirheen

Skotlantilaisen hiiren ja suomalaisen potilaan väliltä löytyi yllättävä molekyylitason linkki, joka johdatti tutkijat Parkinsonin tautiin liittyvän geenivirheen jäljille. Tulokset saattavat…
1.10.2018

”Tieto lisää toivoa”

Missä vaiheessa sairauteni on? Millaisia hoitovaihtoehtoja siihen on olemassa? Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Parkinsonin tautia sairastavat kaipaavat nykyistä enemmän tietoa taudin…
15.3.2018

Kyselytutkimus: Parkinsonin tautiin sairastuneiden elämänlaatua ei huomioida hoidossa riittävästi

Parkinsonin taudilla oli ennen taudin oireita lievittävän levodopan keksimistä pelottava maine sairautena, joka romahduttaa toimintakyvyn nopeasti. Vaikka sairastuneiden elämänlaatu on…
22.2.2018

Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

Tyksin Neurotoimialueella tutkitaan musiikin mahdollisuuksia neurologisten sairauksien kuntoutusmenetelmänä. Informaatioteknologia avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yhdistää musiikin kuuntelu tiedonkäsittelytaitojen ja käden motoriikan…
3.1.2018

Väitös: Luontaistuotteilla voi olla vaarallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa

Proviisori Kaisa Salmisen väitöskirja lääkkeiden ja kasviperäisten aineiden yhteisvaikutuksista osoittaa, että kasvien alkaloidiyhdisteet estävät useiden lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien toimintaa.…
1.1.2018

Tutkimus: Dystonian esiintyvyys ja vaikutus työkykyyn

”Tutkimuksessa ilmeni, että dystoniapotilaita on Suomessa odotettua enemmän” Rebekka Ortiz, LL, neurologian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Helsingin yliopisto ja TAYS, Hatanpään…
12.6.2017

Suurempi lihasvoima – vireämpi aivotoiminta ikääntyvillä

Äskettäin julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä parempaan kognitioon ikääntyvillä miehillä ja naisilla. Yhteys havaittiin kattavasti mitatun ala- ja…
19.4.2017

Väitöskirjatutkimus Huntingtonin taudin esiintyvyydestä Suomessa

LL, VTK Jussi Sipilän neurologian alaan kuuluva väitöskirja Huntington’s disease in Finland. Epidemiologic, genetic and clinical studies esitettiin julkisesti tarkastettavaksi Turun…
13.2.2017

Lääkäriliitto: Saattohoito kehittynyt viimeisten vuosien aikana

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielestä saattohoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Viimeaikaisen kehityksen myötä oman alueen saattohoidon tilaa arvioitiin…
8.12.2016

Suomalaistutkijat korjasivat hiireltä Parkinsonin taudin liikehäiriöt

Helsingin yliopiston dosentti Timo Myöhäsen tutkimusryhmä on onnistunut hiirikokeissa korjaamaan Parkinsonin taudissa esiintyvät liikehäiriöt. Tulos on hoidon kannalta lupaava, sillä…
14.10.2016

Väitös Parkinsonin taudin unihäiriöistä

LL Ari Ylikoski väitteli Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”A GREAT PERTURBATION IN NATURE” – PARKINSON’S DISEASE AND SLEEP DISORDERS ”.…
7.10.2016

Kuolinapu jakaa lääkärien mielipiteitä

Lääkäriliiton, Duodecimin ja Hyvä kuolema -yhteisvastuuhankkeen toteuttamaan Lääkäri ja kuolinapu -kyselyyn vastanneista lääkäreistä 40 % kertoi joskus lievittäneensä potilaan kärsimystä…
20.9.2016

Tajuttomuuden aiheuttava aivovamma lisää Parkinsonin tautiin sairastumisen riskiä

Parkinsonin tautiin sairastumisen riski on suurempi potilailla, joilla on ollut elämänsä aikana tajuttomuuden aiheuttama aivovamma. Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu näyttöä…
14.9.2016

Suomalaiset suhtautuvat eutanasiaan hyväksyvästi

Anja Terkamo-Moision  Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöskirjatutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät kuolemaa luonnollisena osana elämää. Myös eutanasiaan suhtaudutaan myönteisesti. Eutanasialla tarkoitetaan kuolevan…
13.9.2016

Toimijuus ei katoa toimintakyvyn heikentyessä

Vanhojen ihmisten toimijuus ei katoa, vaikka heidän toimintakykynsä heikkenee ja he siirtyvät ympärivuorokautiseen hoitoon. Tämän osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä…
17.6.2016

Pienentävätkö elintavat Parkinsonin taudin riskiä?

Katri Sääksjärven tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan Parkinsonin taudin riskitekijöitä, joihin voi mahdollisesti vaikuttaa elintapavalinnoilla. ”Parkinsonin taudin osalta tutkimusnäyttö ei ole vielä…
17.6.2016

RAY tukee –barometri kertoo: Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen

Yhdeksän kymmenestä saa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta uusia ystäviä. Järjestötoimintaan vetääkin mukaan juuri halu tutustua uusiin ihmisiin, mutta myös tarve…
9.6.2016

Gliasoluista uusia tutkimussuuntia Huntingtonin taudin hoidossa

Huntingtonin taudin tutkimuksesta kuuluu uutta. Hiiritutkimuksissa ollaan onnistuttu hidastamaan huntingtonin taudin etenemistä hiirillä. Tutkimuksessa ihmisen kantasoluista kasvatetut Gliasolut istutettiin hiiren aivoihin,…
15.2.2016

Runsaskolesterolinen ruoka ei lisää sydäninfarktin riskiä

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kohtuullisen runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai kananmuna päivässä ei ollut yhteydessä suurentuneeseen sydäninfarktin riskiin.…
27.10.2015

Leukemialääke lievitti Parkinsonin taudin oireita

Georgetownin yliopiston lääketieteellisessä tutkimuskeskuksessa Yhdysvalloissa on tutkittu leukemian hoitoon käytettävän nilotinib-lääkeaineen vaikutuksia Parkinsonin taudin oireisiin. Nilotinib on kansainvälisen lääke- ja…
16.10.2015

Toivottomuus keski-iässä voi lisätä dementiaan sairastumisen vaaraa

Keski-iässä toivottomuuden tunteita kokevilla on lähes kolminkertainen riski sairastua myöhemmin dementiaan kuin muilla, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen…