Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Tutkimus: Kofeiini vaikuttaa aivojen dopamiinitoimintaan Parkinsonin taudissa

29.5.2024

Useat tutkimukset ovat osoittaneet kahvin ja kofeiinin käytön pienentävän riskiä sairastua Parkinsonin tautiin. Sen sijaan kofeiinin vaikutusta taudin etenemiseen, oireisiin ja dopamiinitoimintaan jo diagnosoiduilla potilailla ei ole tutkittu aikaisemmin. Tuoreessa Turun yliopiston ja Tyksin johtamassa kansainvälisessä seurantatutkimuksessa selvitettiin, miten Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden dopamiinitoiminta muuttuu vuosien aikana suhteessa heidän kofeiinin kulutukseensa.

Dopamiinitoimintaa mitattiin aivojen dopamiinitransportterien (DAT) kuvantamisella SPECT-menetelmällä (single photon emission computed tomography).

Tutkimus osoitti, että pitkäaikainen korkea kofeiinin kulutus on yhteydessä dopamiinitoiminnan laskuun Parkinsonin tautia sairastavilla. Suurempi kofeiinin käyttö ei siis johtanut vähäisempiin taudin oireisiin, kuten parempaan motoriikkaan.

Mediassa tutkimusta on osittain referoitu melko värikkäin sanankääntein, joista on voinut saada käsityksen, että kahvin juontia pitäisi vähentää tai peräti välttää, jos sairastaa Parkinsonin tautia. Tutkimusta ei kuitenkaan pidä tulkita niin. Tutkimusta johtaneella Turun yliopiston neurologian professori Valtteri Kaasisella on lohdullinen viesti kahvin ystäville.

– Tutkimus ei osoita, että kahvin juomisesta olisi selvää haittaa Parkinsonin tautia sairastaville. Se viittaa pikemminkin siihen, että runsaasta kahvin juonnista tai kofeiinin käytöstä ei ole hyötyä. Dopamiinikuvantamisessa näkynyt aleneminen ei vaikuttanut oireisiin ja voi olla seurausta aivojen palautuvasta ja kompensatorisesta muutoksesta – samanlaisesta, jota on nähty muilla stimulanteilla kuten nikotiinilla.

Lue tutkimuksesta tarkemmin Turun yliopiston tiedotteesta:

Kofeiini vaikuttaa aivojen dopamiinitoimintaan Parkinsonin taudissa | Turun yliopisto (utu.fi)

Lue myös