Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Uusi opinnäytetyö osteopatian vaikutuksesta essentiaaliseen vapinaan

30.1.2023

Osteopatiaopiskelijoiden Paula Nuorlehto-Lassilan ja Anna Eroman lopputyö Osteopaattisen hoidon vaikutusmahdollisuudet essentiaalisessa vapinassa toteutettiin tutkimustyönä. Siinä selvitettiin, kuinka osteopatialla voidaan vaikuttaa essentiaaliseen vapinaan. Työ toteutettiin yhteistyössä Liikehäiriösairauksien liiton kanssa. Lisäksi asiantuntijana ja tulosten analysoinnissa toimi Tampereen yliopistollisen sairaalan neurologi Rebekka Ortiz.

Osteopatia on manuaalinen hoitomuoto, jossa käytetään erilaisia pehmytkudos- ja manipulaatiotekniikoita ja mobilisoivia tekniikoita. Osteopatiassa ymmärretään rakenteen ja toiminnan välinen suhde, jotta keho saadaan toimimaan tasapainoisemmin.

Näin tutkittiin

Tutkimushenkilöitä oli yhteensä kuusi, joista viidellä on käsien vapinaa ja yhdellä pään vapina. Jokaiselle annettiin osteopaattisia hoitoja viikon välein, hoitokertoja oli yhteensä viisi.

Tutkimuksessa käytettiin tulosten analysoinnissa neurologien käyttämää Arkhimedeen spiraalitestiä, jotta saadaan konkreettista näyttöä siitä, kuinka hoito vaikuttaa vapinaan. Spiraalitesti tehdään piirtämällä spiraali viivaa pitkin irrottamatta kynää paperista. Tutkittavat tekivät testin aina ennen ja jälkeen hoidon ja ero oli silminnähtävä.

Nuorlehto-Lassila ja Eroma kertovat, että he halusivat tuoda työhön myös hoitajan ja tutkimushenkilön subjektiivisen kokemuksen hoidon vaikuttavuudesta.

– Vaikka subjektiivisilla tuloksilla ei ole tutkimuspohjaa, ne ovat tärkeitä huomioita osteopaattisen hoidon vaikuttavuudesta. Koemme, ettei asiakkaan kokemaa hyötyä hoidon vaikutuksesta tule jättää huomiotta. Se on hoitojen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Spiraalitestien tulokset tukevat myös hoitajan näkemystä hoitojen vaikuttavuudesta.

Essentiaalinen vapina on valitettavasti vieläkin heikosti tunnettu ja moni sairastaa sitä ilman diagnoosia. Sairaus on monelle terveydenhuollon ammattilaisellekin tuntematon.

– Toivomme, että tämän työn avulla tietoisuus lisääntyy ja sairastuneet saisivat myös lääkkeettömiä vaihtoehtoja voinnin helpottamiseksi. Toivomme myös, että tämä lisäisi moniammatillista yhteistyötä eri terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Vaikka otanta oli pieni, saimme hyviä ja rohkaisevia tuloksia osteopaattisen hoidon vaikuttavuudesta vapinaan ja sitä kautta sairastuneitten arkeen, Nuorlehto-Lassila ja Eroma summaavat.

Opinnäytetyö on luettavissa pdf-muodossa tästä linkistä. Osteopaattisen hoidon vaikutusmahdollisuudet essentiaaliseen vapinaan Paula Nuorlehto-Lassila & Anna Eroma 2022. Opinnäytetyössä on nähtävillä myös koehenkilöiden spiraalitestien tulokset ennen ja jälkeen hoitojen.

Lue myös