Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Toivottomuus keski-iässä voi lisätä dementiaan sairastumisen vaaraa

16.10.2015

Keski-iässä toivottomuuden tunteita kokevilla on lähes kolminkertainen riski sairastua myöhemmin dementiaan kuin muilla, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin tutkimus. Tulokset julkaistiin arvostetussa PLOS ONE -lehdessä 13. lokakuuta.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että masennusoireet ovat muistisairailla tavallisempia kuin muilla. On ajateltu, että masennusoireet voivat olla osa muistisairautta, mutta toisaalta masennus saattaa olla myös yksi syy dementiaan sairastumisen taustalla.

Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin tuore tutkimus osoitti, että toivottomuuden tunteet ovat dementiaan sairastuvilla yleisempiä kuin muilla jo 20 vuotta ennen muistisairauden toteamista.

Tulokset vahvistavat käsitystä, että jo keski-iässä koetut negatiiviset tunteet voivat vaikuttaa myöhempään muistisairauksien riskiin. Keski-iässä muita enemmän toivottomuuden tunteita kokeneilla oli lähes kolme kertaa suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin kuin muilla, vaikka huomioon otettiin muita dementiariskiin vaikuttavia tekijöitä, kuten ikä, kohonnut verenpaine, geneettiset tekijät, sukupuoli ja painoindeksi. Keski-iän toivottomuuden tunteiden yhteys riskiin säilyi merkittävänä myöhemmin koetuista masennusoireista ja toivottomuuden tunteista riippumatta.

Tutkimus osoitti myös, että henkilöillä, joilla on Alzheimerin taudin tärkein geneettinen riskitekijä, ApoE4-genotyyppi, toivottomuuden tunteet ovat keski-iässä yleisempiä kuin muilla.

Ainutlaatuisen pitkäkestoiseen, 20 vuotta kestäneeseen seurantatutkimukseen osallistui 1409 itäsuomalaista henkilöä, jotka olivat edustava otos ikäisestään väestöstä. Keski-iän jälkeen toivottomuuden tunteita selvitettiin tutkittavilta uudestaan jo ennen mahdollisen muistisairauden toteamista.

Negatiivisten tunteiden vaikutusta dementiariskiin selvitettiin samanlaisella tutkimusasetelmalla myös kahdessa amerikkalaisessa väestötutkimuksessa, joihin sisältyi useita seurantamittauksia. Näissä tutkimuksissa havaittiin, etteivät masennusoireet juuri lisääntyneet seurannan aikana, vaan dementiaan sairastuvilla niitä oli enemmän kuin muilla sekä seurannan alussa että lopussa. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että negatiiviset tunteet voivat lisätä dementian riskiä.

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0140261

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Julkaistu 16.10.2015

Lue myös