Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Suurempi lihasvoima – vireämpi aivotoiminta ikääntyvillä

12.6.2017

Äskettäin julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä parempaan kognitioon ikääntyvillä miehillä ja naisilla. Yhteys havaittiin kattavasti mitatun ala- ja ylävartalon lihasvoiman ja kognition välillä. Sen sijaan käden puristusvoima ei ollut yhteydessä kognitioon. Kognitiolla tarkoitetaan tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä aivotoimintoja. Tutkimuksen tulokset on julkaistu European Geriatric Medicine -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 338 keski-iältään 66-vuotiasta miestä ja naista. Lihasvoimaa mitattiin käden puristusvoimalla, kolmella alavartalon liikkeellä eli polven ojennuksella, polven koukistuksella ja jalkaprässillä sekä kahdella ylävartalon liikkeellä eli penkkipunnerruksella ja kulmasoudulla istualtaan. Ala- ja ylävartalon lihasvoimista laskettiin summamuuttujat kuvaamaan näiden alueiden lihasvoimaa erikseen. Kognitio mitattiin neuropsykologisella CERAD-tehtäväsarjalla, josta laskettiin kokonaispistemäärä.

Puristusvoima on suhteellisen helppo ja nopea mitata, ja sitä on käytetty erilaisissa tutkimuksissa laajasti kuvaamaan lihasvoimaa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa lihasvoiman yhteyttä kognitioon ei kuitenkaan voitu osoittaa pelkästään puristusvoimaan ja ikään perustuvalla mallilla. Sen sijaan yhteys kognitioon havaittiin, kun malliin lisättiin alavartalon tai ylävartalon lihasvoimaa kuvaava summamuuttuja. Tulokset viittaavat siihen, että puristusvoimaa kattavampi lihasvoiman mittaaminen ala- ja ylävartalosta saattaa olla perusteltua, koska se voi kuvastaa lihasvoiman yhteyttä kognitioon puristusvoimaa paremmin.

Tutkimus oli osa laajaa kuopiolaista väestöpohjaista DR’s EXTRA -tutkimusta, joka oli 4-vuotinen satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus liikunnan ja ravinnon vaikutuksista endoteelitoimintaan (= verisuonien, imusuonien ja sydämen sisäpintoja verhoavan solukerroksen toiminta), ateroskleroosiin (= valtimonkovettumatauti) ja kognitioon. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005–2011 Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella, ja siihen osallistui yli 1400 kuopiolaista miestä ja naista.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Julkaistu 21.6.2017

Lue myös