Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

RAY tukee –barometri kertoo: Järjestöt lääkkeenä yksinäisyyteen

17.6.2016

Yhdeksän kymmenestä saa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta uusia ystäviä. Järjestötoimintaan vetääkin mukaan juuri halu tutustua uusiin ihmisiin, mutta myös tarve olla avuksi muille sekä tarve saada mukavaa ja mielekästä tekemistä.  Ja näitä osallistuminen myös tarjoaa, kertovat tuoreen RAY tukee -barometrin tulokset.

RAY tutki joulu-maaliskuussa järjestötoimintaan osallistumisen motiiveja ja toiminnasta saatuja hyötyjä. Ensimmäistä kertaa toteutettuun RAY tukee -barometriin vastasi 1551 RAY:n avustusta saavan järjestön toimintaan osallistunutta.

Kyselyllä kartoitettiin järjestötoimintaan osallistuneiden kokemuksia toiminnan vaikutuksista heidän yleiseen hyvinvointiinsa. Yli 90 prosenttia vastaajista koki tulleensa järjestössä kuulluksi, saaneensa yhteyden samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ja saaneensa jakaa muille omia kokemuksiaan.

Miltei 90 prosenttia vastaajista kertoi myös saaneensa toiminnan kautta uusia ystäviä.

Järjestöt vastaavat kysyntään

Kyselyyn vastaajista 42 % kertoi yhdeksi tärkeimmistä syistä osallistua järjestötoimintaan halun tutustua uusiin ihmisiin. Muita tärkeitä motiiveja olivat halu auttaa muita ihmisiä (40 %) ja halu saada kivaa ja mielekästä tekemistä (37 %).

Osallistujien kokemat hyödyt järjestöjen toimintaan osallistumisesta vastasivat pitkälti heidän odotuksiaan. Uusiin ihmisiin tutustuminen nousi tärkeimmäksi saaduksi hyödyksi yli puolella vastaajista (55 %) ja kiva ja mielekäs tekeminen 40 %:lla vastaajista. Vastaajista 38 % näki tärkeäksi myös toiminnasta saadun uuden tiedon ja uusien asioiden oppimisen ja 37 % muiden auttamisen. Tärkeäksi hyödyksi nousi myös toiminnan mukanaan tuoma ryhmään kuulumisen tunne.

Yli 40 prosenttia vastaajista myös arvioi, että he eivät olisi saaneet vastaavia hyötyjä mistään muusta toiminnasta.

Mikä RAY tukee -barometri?

RAY tukee -barometri on RAY:n tilaama ja Ramboll Management Consultingin ja Taloustutkimuksen toteuttama kysely. Kysely kartoittaa RAY:n avustusta saavien järjestöjen toiminnassa mukana olevien avunsaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnasta saamia hyötyjä.

Ensimmäisen barometrin toteutukseen osallistui 54 järjestöä. Mukana oli erilaisia matalan kynnyksen osallistumispaikkoja, ylisukupolvista työtä ja sosiaalisia tukiverkostoja vahvistavia toimintoja, vapaaehtoistoimintaa, eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroitumista ja vähemmistöjen asemaa vahvistavaa toimintaa, vertaistukiryhmiä ja muuta vertaistoimintaa sekä yleisesti syrjäytymistä ehkäiseviä hankkeita.

Julkaistu 17.6.2016

Lue myös