Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Opinnäytetöitä essentiaalisesta vapinasta

27.5.2019

Essentiaaliseta vapinasta on ilmestynyt tänä keväänä kaksi uutta opinnäytetyötä.

Essentiaalista vapinaa sairastavien ihmisten tuen tarpeet (kirjallisuuskatsaus), Karppinen M. & Kovalainen S. (kevät 2019) https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/169210/Karppinen_Minna%20Kovalainen_Sini.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Essentiaalista vapinaa sairastavien ihmisten tuen tarpeet (haastattelututkimus), Rantakari E.  & Rautiainen J. (kevät 2019) https://www.theseus.fi/handle/10024/168159

Kirjallisuuskatsauksen perusteella essentiaalista vapinaa sairastavien tuen tarve voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tuen tarpeeseen. Haastatteluissa korostuivat sairastavien tarve vertaistuelle, ohjaaminen tuen piiriin sekä sairauteen liittyvän tiedon tarve.

Molempien opinnäytetöiden tulokset osoittavat että essentiaalista vapinaa sairastavat tarvitsevat tietoa sairauden fyysisistä vaikutuksista (perustietoa sairaudesta, hoitovaihtoehdoista, kivusta ja fysioterapiasta). Tuen tarvetta koetaan myös sopivan lääkehoidon löytymisessä, lääkkeettömien hoitokeinojen saatavuudessa, hoidon jatkuvuudessa ja taloudellisessa tukemisessa.

Psyykkisistä ja sosiaalisista tuen tarpeista opinnäytetöissä nostettiin esiin sairauteen liittyvä huoli, sosiaaliset tilanteet joissa koettiin häpeää ja eristäytymistä, jopa psyykkisiä ongelmia. Näiden vähentämiseksi toivottiin tiedonvälitystä sairauden tunnetuksi tekemiseksi.

Julkaistu 27.05.2019

Lue myös