Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Lääkäriliitto: Saattohoito kehittynyt viimeisten vuosien aikana

13.2.2017

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielestä saattohoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Viimeaikaisen kehityksen myötä oman alueen saattohoidon tilaa arvioitiin myönteisesti. Asteikolla 0-10 lääkäreistä yli puolet arvioi saattohoidon tasoksi vähintään 8.

Siitä huolimatta saattohoidossa nähdään edelleen ongelmana muun muassa hoitoon siirtymisen viivästyminen, saattohoitopaikkojen vähäinen määrä ja koulutuksen puute, selviää Lääkäriliiton tekemästä kyselystä.

Lääkäriliiton tammikuussa tekemään kyselyyn vastasi kaikkiaan 290 kuolevia potilaita hoitavaa lääkäriä. Vastausprosentti oli 41. Vastaajista 95 % oli hoitanut kuolevia potilaita yli viisi vuotta.

Vaikka saattohoitoa on kehitetty, kyselyyn vastanneista lääkäreistä 71 % toivoi Suomeen saattohoitolakia, joka takaisi hoidon kaikille sitä haluaville ja tarvitseville.

Kyselyn tulokset kertovat siitä, että saattohoidon taso on parempi kuin mitä yleinen käsitys on, mutta edelleen ongelmia on sekä saattohoidon saatavuudessa että laadussa. Lääkärikunta toivoo vahvasti saattohoitolakia, jotta kuolevilla potilailla olisi oikeus saada saattohoitoa tasalaatuisesti eri puolilla maata”, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Kyselyn kohdejoukossa eutanasian laillistamisen vastustus on voimakkaampaa kuin lääkärikunnassa keskimäärin. Kyselyyn vastanneista lääkäreistä eutanasialakia kannatti vain 17 %.

Lakia vastustavat perustelivat näkemystään muun muassa sillä, että se voisi vaikuttaa suhtautumiseen vanhuuden, sairauden tai vammaisuuden vaatimiin hoivaresursseihin. Lisäksi vaarana nähtiin eutanasian perusteiden höltyminen ajan myötä.

Lakia kannattavat lääkärit näkivät puolestaan eutanasian keinona poistaa tai vähentää kärsimystä. He painottivat myös ihmisen oikeutta päättää omasta kuolemastaan.

”Kysymys selvästi keskusteluttaa lääkärikuntaa. Näyttää siltä, että kuolevia potilaita hoitavat suhtautuvat muuta lääkärikuntaa varauksellisemmin eutanasiaan”, Pälve sanoo.

Tutkimustulokset löytyvät täältä: https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/palvelujarjestelma-potilas/

Lähde: Lääkäriliiton tiedote

Julkaistu 13.2.2017

Lue myös