Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Eläimistä apua muistisairauksien kanssa elämiseen

Satu Matikainen10.12.2021

Eläinten hyvää tekevästä vaikutuksesta on tehty useita tutkimuksia vuosien varrella. Valitettavasti vain pieni osa kyseisistä tutkimuksista on paneutunut pelkästään muistisairauksien näkökulmaan. Niistä kuitenkin on havaittavissa, että eläinten läsnäolo näyttäytyy esimerkiksi ihmistä rauhoittavana ja rentouttavana tekijänä.
Esimerkiksi koiran on havaittu vähentävän muistisairailla esiintyvää aggressiota ja levottomuutta, sekä edistävän heidän sosiaalista käyttäytymistään. Koiran myötä rauhallisissa olosuhteissa on helpompi lähteä luomaan sosiaalista kanssakäymistä, joka muuten voi olla muistisairaalle hankalaa. Eläimet itsessään ja omalla toiminnallaan voivat antaa aiheita luonnollisille jutusteluille torjuen samalla muistisairaan kokemia yksinäisyyden tunteita.

Eläintoiminta osana muistisairaiden kuntoutustyötä

Koska muistisairaan kuntoutustyössä painotetaan toimintakyvyn ylläpitoa, olisi tärkeä löytää ympärille tuttuja virikkeellisiä asioita, joiden myötä muistisairas toteuttaa itseään ja tuntee itsensä tärkeäksi. Mikä olisikaan siinä tapauksessa parempi apu, kuin tutut karvaiset ystävät. Monilla on lapsuudessa tai muussa elämänvaiheessa ollut kotona eläimiä. Näin ollen esimerkiksi eläinten ruokinta, harjaus ja hellittely ovat monelle muistisairaalle luontevia ja tuttuja asioita.
Erilaisten eläintoimintojen kautta muistisairasta voidaan kuntouttaa niin psyykkisesti, sosiaalisesti kuin myös fyysisesti. Fyysisyys toteutuu esimerkiksi koiranpennun kanssa ulkoillessa, sosiaalisuutta lisää eläinten kanssa kommunikointi ja psyykkistä puolta herättelee esimerkiksi vierailun kohteena olevan maatilan kaunis miljöö tuttuine tuoksuineen ja mieluisine tekemisineen.
Eläinavusteinen toiminta ei sisällä ihmissuhteisiin sisältyviä jännitteitä. Siinä missä ihminen reagoi puheella, eläin reagoi ja viestii takaisin aidosti kehollaan. Tämä on omiaan toimimaan hyvänä apuna muistisairaan sosiaalisessa kuntoutuksessa.

Akvaariokalat edistävät muistisairaiden ruokailua

Positiivisia vaikutuksia muistisairaiden hoitoon liittyen voidaan saada myös kaloilta. Tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että muistisairauksia sairastavien hoitoyksiköissä sijaitsevat akvaariot ovat vaikuttaneet positiivisesti sairastavien ruokailuun; ruokasaleissa sijaitsevien akvaarioiden on havaittu edistävän hoitoyksikön asukkaiden syömistä. Sitä kautta muistisairaat ovat päässeet kerryttämään terveellisesti ja luonnollisesti painoa. Laihtumisen ollessa suuri ja yleinen ongelma muistisairaiden elämässä, tämä on todella hyvä havainto.

Lähteet:
Maija Nylander; Eläimet osana muistisairaiden kuntoutustyötä, 2016
Cambridge University Press – Susan L. Filan & Robert H. Llewellyn-Jones; Animal-assisted therapy for dementia, 2006

Julkaistu hermolla-lehdessä 4/2021

Lue myös