Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Tutkimus – Hyvinvointisovellus Parkinson-potilaille ja heidän läheisilleen

18.8.2022

Liikehäiriösairauksien liitto välittää alla olevan kutsun osallistua yksi-kolme vaiheiseen tutkimukseen koskien hyvinvointisovellusta Parkinson-potilaille ja heidän läheisilleen.

Pyydämme Teitä osallistumaan opinnäytetyötutkimukseen, jonka kohteena on Parkinsonintauti. Opinnäytetyön tavoitteena on määritellä käyttäjävaatimukset älypuhelimella käytettävälle hyvinvointisovellukselle ja siihen mahdollisesti liitettävälle sensorille, eli mittalaitteelle. Sovellus on tarkoitettu käytettäväksi potilaalle itselleen ja hänen läheiselleen. Sovelluksen avulla he voivat paremmin ymmärtää sairauden vaikutuksia potilaan hyvinvointiin ja lisätä sitä kautta hyvinvointia. Tässä tutkimuksessa määriteltyjen vaatimusten pohjalta on myöhemmin tavoitteena toteuttaa sovellus. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte osallistua tutkimukseen, mikäli olette täysi-ikäinen ja henkisesti pätevä antamaan oman suostumuksenne.

Tulokset raportoidaan Tampereen ammattikorkeakoulusta julkaistavassa opinnäytetyössä, jonka voi lukea Theseus -tietokannasta tutkijan valmistuttua.

Tutkimuksen kaikki tarkemmat tiedot ja linkit tutkimusosioihin löytyvät täältä: tutkimussivusto

(Jos linkki ei aukea vain hiirellä painamalla, paina samaan aikaan näppäimistöltä CTRL-näppäintä.)

Tutkimuksen kulku ja aineistonkeruu

Tutkimus sisältää kolme erillistä vaihetta, joista voitte osallistua kaikkiin tai vain yhteen haluamanne mukaisesti. Tutkimus aloitetaan lyhyellä, verkossa toteutettavalla kyselytutkimuksella (työkaluna Lime Survey). Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa n.20–30 minuuttia vastaajan aktiivisuuden mukaan.

Kyselytutkimuksen kanssa samanaikaisesti on päiväkirjamainen tiedonkeruu (työkaluna Flinga). Siinä vastaajia pyydetään täyttämään kuukauden ajan sähköiseen pohjaan kokemuksia ja ajatuksia siitä, missä tilanteessa olisivat halunneet käyttää sovellusta, miten olisivat sitä halunneet käyttää ja miten olisivat siitä tilanteessa tai myöhemmin hyötyneet.

Näiden kahden vaiheen jälkeen on verkkovälitteisiä työpajoja, joissa potilaat keskenään sekä läheiset keskenään pääsevät suunnittelemaan tarkemmin sovelluksen mahdollista sisältöä (työkaluna Zoom). Aikaa työpajaan osallistumiseen menee noin tunti osallistujien aktiivisuuden mukaan.

Pyydän teitä tutustumaan tutkimussivustoon sekä tarvittaessa esittämään kysymyksiä ja lisätietoja tutkimuksesta.

Kati Kekälinen

Tampereen ammattikorkeakoulu, hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

044–5725 127, kati.kekalinen@tuni.fi

Asiasanat:

Lue myös