Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Tiedote 11.4.2021 Suomen Parkinson-säätiön apurahat 2021 myönnetty

Suomen Parkinson-säätiö 11.4.2021

Suomen Parkinson-säätiö on myöntänyt tänä keväänä apurahoja yhteensä 116 600 euroa. Tuki liikehäiriösairauksien tutkimukselle keskittyy Helsinkiin ja Turkuun.

Viruspandemia näkyi apurahahakemuksissa monin tavoin. Hakemuksia oli vähemmän kuin aikoihin, eikä matka-apurahoja haettu tänä vuonna lainkaan. Kohdeapurahoja pidempään työskentelyyn tai opintoihin ulkomailla haettiin vain vähän.

Toinen silmiinpistävä piirre hakuprosessissa oli se, että puolen tusinaa rahoitetuksi tulleista hakemuksista perustui suurelta osin jo aikaisemmin kerättyihin tietovarastoihin.
Valmiita aineistoja, kuten viiden vuoden aikana kerätty ns. NMDAT kuvantamistietopankki, halutaan yhdistää Parkinsonin taudin geenimuunnoksiin, hermopatologiaan ja erilaisiin oireisiin, erityisesti ei-motorisiin oireisiin. FINPARK-aineiston lääkehoitotietokannasta haetaan yhteyttä Parkinson taudin kehittymiseen. Yksi hyödynnettävä tietovarasto on Saksassa kerätty 666 potilaan aineisto, joka perustuu suoliston bakteereihin.

Parkinsonin taudin lääkehoitoon liittyviä tutkimuksia säätiö tukee muutamaa. Hermokasvutekijät ja niiden vaikutusta matkivat pienmolekyylit ovat edelleen myönnetyissä hakemuksissa tutkimuksen kohteena. L-dopan infuusiohoidosta suoraan suoleen tehdään kartoitusta ja myös L-dopan hyötyosuuden parantamista tutkitaan.

Näiden ohella aivojen kuvantaminen, eri aivoalueiden infarktien merkitys, dystonia ja Huntingtonin taudin esiintyvyyden muutokset ovat rahoitettujen tutkimuksen kohteina.
Säätiö vastaanotti tammikuussa 23 hakemusta, joissa anottiin apurahoja yhteensä runsaat 190 000 euroa. 19 tutkijaa sai myönteisen päätöksen, jolloin jaetun apurahan summaksi tuli 116 600 euroa. Summa sisältää väitöskirjatutkimukseen 15 apurahaa yhteensä 91 400 euroa, muuhun tieteelliseen tutkimukseen kaksi apurahaa yhteensä 12 000 euroa ja kohdeapurahoja kaksi yhteensä 13 200 euroa. Apurahoin tuetaan näin lähes neljää tutkimusvuotta. Myönnetty määrä suhteessa haettuun määrään oli tänä vuonna poikkeuksellisen suuri.

Säätiö jakoi vuoden 2020 apurahakeräyksen tuoton 19 502 euroa kokonaisuudessaan väitöskirjatutkimuksille.
Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille. Apurahoja myönnetään vuosittain. Apurahahaku on tammikuussa. https://www.parkinsonsaatio.fi

Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2021 apurahan saajat:

Väitöskirjatutkimukseen 15 apurahaa yhteensä 91 400 euroa (42 apurahakuukautta)

 • LK Mikael Eklund, “Measuring and manipulating brain dopamine function (Aivojen dopamiinitoiminnan mittaaminen ja siihen vaikuttaminen )”, TYKS Neurotoimialue, 4 000 euroa
 • LL Emma Honkanen, “Basal ganglia function in parkinsonism and dystonia: a functional brain imaging study (Tyvitumakkeiden toiminnallinen aivokuvantaminen parkinsonismissa ja dystoniassa)”, TYKS Neurokeskus, 8 000 euroa
 • LK Annu Huovinen, “Impulse control disorders and depression in Parkinson’s disease and dystonia (Impulssikontrollihäiriöt ja masennus Parkinsonin taudissa ja dystoniassa) ”, Turun yliopisto, 4 000 euroa
 • M.Sc. Julia Konovalova, “Interplay between microRNAs, neurotrophic factors and signaling pathways in protecting dopamine neurons in Parkinson’s disease (MikroRNA:iden, hermokasvutekijöiden ja signalointireittien vuorovaikutus dopamiinihermosolujen suojaamisessa Parkinsonin taudissa)”, Biotekniikan instituurri, Helsingin yliopisto, 1 400 euroa
 • LL Tomi Kuusimäki, ”Potilaan taudin ilmiasun, oheissairauksien ja hoitomuotojen ennusteelliset vaikutukset edenneessä Parkinsonin taudissa”, TYKS Neurotoimialue, 2 000 euroa
 • M.Sc. Arun Mahato, “Novel small molecule reduces alpha-synuclein aggregation and supports the survival of dopamine neurons ”, Biotekniikan Instituutti, Helsingin yliopisto, 6 000 euroa
 • LL Kirsi-Marja Murtomäki, ”NMDAT, Non-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportterisitoutuminen”, Isotooppiyksiköt Meilahti ja Jorvi, 8 000 euroa
 • LL Henri Mäläskä, “From Multiomics to Mechanisms – Microbiome-Gut-Host Interactions as a Pathogenetic Driver of Parkinson’s Disease Subtypes (Multiomiikasta mekanismeihin – Mikrobiston, suoliston ja isännän vuorovaikutuksesta Parkinsonin taudin fenotyyppiin)”, HUS, 6 000 euroa
 • Prov. Anne Paakinaho, ”Medications associated with Parkinson’s disease – risk factors or protopathic bias (Lääkkeet Parkinsonin taudin riskitekijänä)”, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, 6 000 euroa
 • LL Jaakko Pullinen, “Localization of symptoms of movement disorders based on causal brain lesions (Liikehäiriöiden oireiden paikannus paikallisten aivoleesioiden perusteella)”, TYKS neurokeskus, 6 000 euroa
 • Prov. Saku Reunanen, ”Suolistobakteerien dopadekarboksylaasin estäjiä levodopahoidon optimointiin”, Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta, 12 000 euroa
 • LL Laura Saari, “Clinical correlates of nigral dopaminergic loss in Parkinson’s disease (Mustatumakkeen dopamiini ja Parkinsonin taudin kliininen kuva)”, Turun yliopisto, kliiniset neurotieteet, 6 000 euroa
 • M.Sc. Tommi Torsti, “Understanding rare neurodegenerative diseases to find disease-modifying treatments for Parkinson’s disease (Parkinsonin taudin etenemiseen vaikuttavia hoitoja harvinaisten neurodegeneratiivisten sairauksien avulla)”, Itä-Suomen yliopisto, 6 000 euroa
 • LL Vili Viljaharju, “Clinical Response to Levodopa Infusion (LCIG) in Advanced Parkinson’s Disease (Kliininen vaste levodopa-infuusiohoitoon edenneessä Parkinsonin taudissa)”, HUS, Meilahden sairaala, 8 000 euroa
 • Prov. Tuulikki Viljakainen, ”Hermokasvutekijöiden vaikutukset aivojen hermovälittäjäaineisiin sekä levodopan metaboliaan ja tehoon Parkinsonin taudin rottamallissa”, Farmakologian ja lääkehoidon osasto, Helsingin yliopisto, 8 000 euroa

Muuhun tieteelliseen tutkimukseen kaksi apurahaa yhteensä 12 000 euroa

 • LT, VTK Jussi Sipilä, ”Huntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva Suomessa”, Siun Sote, Pohjois- Karjalan keskussairaala sekä Oulun yliopisto ja yliopistollinen keskussairaala, 6 000 euroa
 • LT Elina Jaakkola, ”Non-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportterisitoutu minen (NMDAT)”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 6 000 euroa

Kohdeapurahoja kaksi, yhteensä 13 200 euroa

 • PhD Nooshin Bahador, “Developing artificial intelligence algorithms for assessment of movement disorders based on biomedical signals”, University of Toronto ja Toronto Western Hospital, 6 000 euroa
 • LT Karri Kaivola, ”Lewyn kappale -taudin neuropatologisten alaluokkien ja muiden synukleopatioiden geneettiset ja kliiniset erot”, National Insitutes of Health, USA, 7 200 euroa

Lue myös