Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat

9.8.2021

Asiakasmaksulaki uudistui. Yksi uudistuksen peruste on, että hoidon kustannukset eivät estäisi ihmisiä hakeutumaan tarvitsemaansa hoitoon. Uudistuksessa tehdään rajoituksia enimmäiskustannuksiin ja laajennetaan terveydenhuollon maksukattoa ja maksuttomia palveluita.

Asiakasmaksulain uudistus koskee kunnallisen terveys- ja sosiaalihuollon asiakasmaksuja, ja niistä kertyvää maksukattoa. Maksukatto kertyy kalenterivuoden aikana, ja on asiakasmaksujen enimmäismäärä. Terveydenhuollon maksukatto kertyy kunnallisista terveydenhuoltopalveluista, ja kun katto ylittyy, niin palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia asiakkaalle kalenterivuoden loppuun saakka.
Asiakasmaksujen enimmäismääriin tuli muutoksia 1.7. alkaen ja asiakasmaksukaton laajennuksiin liittyvät uudistukset tulevat voimaan ensi vuonna. Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettyjen asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden enimmäismaksuihin tulee rajoituksia, ja julkisen sektorin tuottamia maksuttomia terveydenhuoltopalveluita lisätään.

Lisää maksutonta terveydenhuoltoa

Terveydenhuoltoon tulee lisää maksuttomia palveluita. Jatkossa perusterveydenhuollon hoitajakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi käyntejä diabetes- tai astmahoitajalla. Jatkossa lääkärintodistuksesta ei peritä maksua, jos todistus liittyy hoitokäyntiin ja on esimerkiksi lyhytaikainen sairauslomatodistus työnantajalle.
Hoitotarvikejakelu pitkäaikaisen sairauden hoitoon muuttuu maksuttomaksi. Muut maksuttomat uudistukset liittyvät muun muassa alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynteihin ja tartuntatautien hoitoon.
Jatkossa oikeudenkäyntimaksua ei saa periä yksityishenkilön vireille panemista valitusasioista, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määräytyviä asiakasmaksuja. Tuomioistuinmaksulain muutos tuli voimaan jo tämän vuoden alussa.

Maksujen huojentamissäännös

Asiakasmaksulakiuudistuksessa rajoitetaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä käynneistä perittäviä maksuja. Perittävä summa voi olla enintään 50,8 euroa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta, eikä sen perinnästä saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia asiakkaille.
Jatkossa kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta, ja laskuun liitetään oikaisuvaatimusohjaus. Kunta on velvollinen tiedottamaan mahdollisuudesta alentaa tai jättää perimättä maksuja. Maksun alennus tai perimättä jättäminen tulee tehdä, jos se vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon. Uudistuksen tavoitteena on, että asiakkaiden ei tarvitsisi hakea toimeentulotukea selvitäkseen asiakasmaksuista.

Terveydenhuollon maksukatto laajenee

Terveydenhuollon maksukatto kertyy yhä useammasta palvelusta, ja laskuun on merkittävä kerryttääkö se maksukattoa. Maksukattoon liittyvät uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, ja katto kertyy edelleen kalenterivuoden mukaan. Maksukaton kertymisen seuranta on edelleen asiakkaan vastuulla, sillä ei ole olemassa tietojärjestelmää jolla tätä voitaisiin seurata. Maksukaton taso säilyy ennallaan eli 683:ssa eurossa.
Ensi vuodesta alkaen (julkisen sektorin tuottamat) maksukattoa kerryttävät suun terveydenhuolto, eri terapiat, tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito sekä osa etävastaanotoista. Myös toimeentulotuella kustannetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Alle 18-vuotiaiden maksut kerryttävät yhteistä maksukattoa huoltajan maksujen kanssa.

Sääntelyä sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin

Jatkossa pitkäaikaisen, sosiaalihuoltolain (huom. ei vammaispalvelulain, se säilyy muuttumattomana) mukaisen asumispalvelun maksuja säännellään. Tällä hetkellä kuntien perimissä maksuissa on suurta vaihtelua. Pidempiaikaisen ja tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät jatkossa pitkäaikaisen laitoshoidon kaltaisesti. Palveluasumisen maksut voivat olla enintään 85% tai 42,5% nettotuloista.
Kotihoidon maksuihin tulee muutoksia, jos kotihoito on jatkuvaa ja säännöllistä. Kunnille tulee käyttöön prosenttitaulukko, jonka mukaan maksimikustannukset määräytyvät suhteessa avuntarpeeseen.
Aiemmin laissa ei ole säädetty tehostetun tai tavallisen palveluasumisen keskeytyksestä tai kotiin annettavien palveluiden keskeytyksestä ja sen vaikutuksista asiakasmaksuihin. Jatkossa asiakasmaksu voidaan periä enintään viideltä päivältä, jos tilapäinen keskeytys johtuu asiakkaan toimista. Jos keskeytys johtuu kunnasta tai laitoshoidosta, tai jatkuu kuukauden, niin asiakasmaksua ei peritä.

Lisätietoa uudistuksesta ja maksuttomista palveluista:

https://stm.fi/-/asiakasmaksulaki-uudistuu-lakimuutokset-voimaan-1.7.2021-
https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus
https://stm.fi/terveydenhuollon-maksut
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakasmaksut/asiakasmaksut-sosiaalihuollossa

Lue myös