Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Tervetuloa Parkinsonliiton uusituille kotisivuille

20.5.2021

Tervetuloa Parkinsonliiton hiljattain uusituille kotisivuille!

Uusissa sivuissa on otettu huomioon digipalvelulakiin perustuvat saavutettavuusvaatimukset. Kotisivujen saavutettavuus tarkoittaa samaa kuin fyysisen maailman esteettömyys.

Sivuilla on panostettu helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen. Suunnittelussa on otettu huomioon tärkeimmät käyttäjät eli liikehäiriösairauksia sairastavat läheisineen sekä ammattilaiset.

– Tarjolla olevat palvelut ja vertaistuki on jaoteltu siten, että jokainen voi hakea niitä juuri oman sairautensa näkökulmasta. Lisäksi ammattilaisille suunnatut palvelut on koottu omaksi kokonaisuudekseen, uudistusta vetänyt Parkinsonliiton viestintäassistentti Päivi Niemi kertoo.

Parkinsonliiton edustamat eri liikehäiriösairaudet onkin nostettu sivuilla selkeästi esiin, sillä sairauksista kertovat sivut ovat vuodesta toiseen luetuimpia sivuja. Samalla niiden sisältöihin on panostettu.

– Terveydenhoidossa saa tarvittavan tiedon sairauden hoidosta. Mutta potilasjärjestönä meillä on tietoa siitä, miten sairaudet vaikuttavat arkielämään ja miten sairauden aiheuttamiin elämänmuutoksiin sopeutumista voidaan tukea. Se on sitä lisäarvoa, jota me tarjoamme ja johon me yritämme jatkossa kotisivuillammekin satsata, viestintävastaava Emmi Nuppula sanoo.

Visuaalinen ilme uudistui kokonaisuudessaan

Uusien kotisivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Salskea. Ne on suunniteltu yhdessä mainostoimisto 2t:n Nina Laineen kanssa, joka on suunnitellut Parkinsonliitolle myös kokonaisuudessaan uuden visuaalisen ilmeen. Ilmeen uudistuksessa on ollut kaksi päätavoitetta: selkeyttää Parkinsonliiton roolia usean liikehäiriösairausryhmän kattojärjestönä sekä parantaa saavutettavuutta myös printtimateriaalien osalta.

– Liiton yleisilme on pelkistetyn musta-valkoinen. Värejä on käytetty korostamaan eri liikehäiriösairauksia ja erottamaan niitä toisistaan, Niemi kuvailee.

Kehittämistyö jatkuu, seuraavaksi panostusta ruotsin kieleen

Saavutettavuustyö ei ole vielä täysin valmis. Esimerkiksi kaikkia videoita ei ole ehditty tekstittää, mutta tällaiset puutteet on listattu saavutettavuusselosteeseen ja niiden osalta kehittämistyö jatkuu. Sivuista teetetään myöhemmin erillinen saavutettavuusarviointi.

Muutoinkin sivujen hiominen jatkuu ja korjauksia tehdään tarpeen mukaan. Lisäksi ruotsinkieliset sivut rakennetaan sitten, kun suomenkieliset on saatu ensin kuntoon.

– Ruotsinkielisten sivujen tarjonta tulee olemaan kevyempää kuin suomenkielisten, mutta ehdottomasti niihin halutaan satsata nykyistä enemmän. Tilausta tiedon jakamiselle ruotsiksi on ihan selvästi ja yritämme jatkossa parantaa kaksikielistä palvelua verkossa, Nuppula sanoo.

Parkinsonliiton kotisivut uudistettiin STEA:n tuella.

Lisätietoja:

Päivi Niemi, viestintäassistentti, IT-yhteyshenkilö, 040 534 2942, paivi.niemi@liikehairio.fi
Emmi Nuppula, viestintävastaava, 044 733 5921, emmi.nuppula@liikehairio.fi

Lue myös