Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Suomen Parkinson-säätiön myöntämät apurahat 2022

11.4.2022

Säätiön tukea kantasoluihin ja bakteereihin liittyvään liikehäiriötutkimukseen

Suomen Parkinson-Säätiö myönsi apurahoja liikehäiriötutkimukselle yhteensä 111 100 euroa.

Säätiö jakoi 13 apurahaa väitöskirjatutkijoille ja kaksi muuhun liikehäiriötutkimukseen määrältään yhteensä 105 100 euroa. Apurahoista Turkuun suuntautui seitsemän, Helsinkiin kuusi ja Kuopioon kaksi. Matka-apurahoja jaettiin viisi, valtaosa niistä Parkinson’s disease and movement disorders- kokoukseen Madridiin.

Kahdessa apurahaa saaneessa tutkimuksessa tutkitaan Turun PET keskuksessa kannabinoidireseptoreiden merkitystä Parkinsonin taudissa. Yhdessä rahoitusta saaneessa PET-keskuksen tutkimuksessa selvitetään aivojen valkean aivoaineen merkitystä Parkinsoniin.

Turussa tutkitaan myös mustatumakkeen (Substantia nigran) muutoksia epätyypillisessä Parkinsonin taudissa ja kaulan alueen dystonian aivoverkostoja. Yksi alussa oleva turkulainen tutkimus keskittyy ihmisen aivojen yksityiskohtaiseen rekisteröintiin ja analysointiin uudella menetelmällä, jolla voidaan käsitellä satoja potilaita. Jo kerätyssä aineistossa on mukana myös ulkomaisia potilaita.

Helsingin yliopistossa valtaosa rahoitetuista tutkimuksista tapahtuu farmasian tiedekunnan farmakologian ja lääkehoidon osastossa. Useilla eri tavoilla lähestytään Parkinsonin taudin keskeisen tekijän, alfa-synukleiinin, vaikutustapaa ja sen toksisuuden torjuntaa.

Yksi tutkimus käyttää hyväkseen ihmisestä eristettyjä kantasoluja, joita ohjataan dopamiinisoluiksi. Tämä on edistysaskel, sillä yleensä tähän käytetään hiiren kantasoluja.

Jatkorahoitusta sai myös projekti, jossa L-dopan hyötyosuutta pyritään parantamaan salpaamalla bakteerien vaikutusta L-dopaan. L-dopa on rakenteeltaan aminohappo ja lääkeaine, jota käytetään yleisesti Parkinsonin taudin hoidossa.

Myös toinen helsinkiläinen bakteeritutkimus sai rahoitusta. Siinä tutkitaan kuinka eräät bakteerit tuottavat haitallisia yhdisteitä, jotka voivat johtaa Parkinson tautiin. Tutkimuksessa niiden tuotantoa pyritään estämään.

HUS:n neurologian klinikassa kerätään osana väitöstutkimusta kokemuksia suoraan ohutsuoleen annosteltavasta L-dopa–karbidopa–entakaponi- valmisteesta.

Apurahoja myönnettiin myös Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen. AIV-instituutissa Kuopiossa tutkitaan ihmisen mikroglian merkitystä Parkinsonin taudissa ja käytetään kantasolutietämystä ja -taitoa Parkinsonin taudissa keskeisten Lewyn kappaleiden mallituksessa.

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille. Säätiö on potilaan testamenttivaroin perustettu vuonna 1995. 

Apurahat 2022

Väitösapurahat yhteensä 93 100 euroa, 41 työskentelykuukautta

1. Ajalin, Riikka, LL, aiheesta ”Tyypin 1 kannabinoidireseptorit Parkinsonin taudissa: Positroniemissiotomografiatutkimus [18F]FMPEP-d2-merkkiaineella”, suorituspaikka Turku PET Centre, apuraha 8 400 euroa,

2. Al-Abdulrasul Haidar, LL, aiheesta ”Neuroinflammaatio ja tyypin 1 kannabinoidireseptori Parkinsonin taudissa Positroniemissiotomografiatutkimus [11C]PBR28 ja [11C]FMPEP-d2 käyttäen”, suorituspaikka Turku PET Centre , apuraha 6 300 euroa,

3. Backman Emmilotta, LK, aiheesta “Clinical significance of nigral neuropathology in atypical parkinsonisms. Nigraalisen neuropatologian kliininen merkitys atyyppisissä parkinsonismeissa ”, suorituspaikka Turun yliopisto, kliiniset neurotieteet, apuraha 6 300 euroa,

4. Er Safak, MSc, aiheesta ”New molecular mechanisms preventing Parkinson’s disease related alpha-synuclein aggregation. Parkinsonin taudin ja Lewyn kappale –patologiaa sisältävien uusien mekanismien tutkiminen”, suorituspaikka Helsingin Yliopisto, Farmasian tiedekunta, apuraha 10 500 euroa,

5. Gerasymchuk Dmytro, MSc, aiheesta ”Effects of synthetic compounds and microRNAs on alpha-synuclein aggregation in primary mouse dopaminergic neurons. Synteettisten yhdisteiden ja mikroRNA:iden vaikutukset alfa-synukleiinin kertymiseen hiiren primäärisissä dopaminergisissä neuroneissa ” suorituspaikka Helsingin yliopisto, apuraha 10 500 euroa,

6. Hakosalo Vili, MSc, aiheenaan ”Early Lewy Body model with hiPSC derived midbrain dopaminergic neurons and CRISPR/i genetic screening. Aikaisten Lewy bodien mallinnus hiPS soluista tehdyillä dopaminiisilla hermosoluilla ja mallin käyttö CRISPR/i geneettisessä seulonnassa”, suorituspaikka Itä-Suomen yliopisto, A.I.V. instituutti, apuraha 6 300 euroa,

7. Huovinen Annu, LK, aiheenaan ”Impulse control disorders and depression in Parkinson’s disease and dystonia. Impulssikontrollihäiriöt ja masennus Parkinsonin taudissa ja dystoniassa”, suorituspaikka Turun yliopisto, apuraha 4 200 euroa,

8. Kokkonen Aleksi, LK, aiheenaan ”Brain networks of cervical dystonia. Servikaalisen dystonian aivoverkostot ”, suorituspaikka Neurokeskus, TYKS ja Turku PET Centre , apuraha 4 200 euroa,

9. Niemi Kalle, LL, aiheenaan ”Aivojen monoamiinitoiminta Parkinsonin taudissa”, suorituspaikka Turun Yliopisto, apuraha 10 500 euroa,

10. Reunanen Saku, prov., aiheenaan ”Suolistobakteerien dopadekarboksylaasin estäjiä levodopahoidon optimointiin”, suorituspaikka Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, apuraha 7 000 euroa, tarvikkeisiin,

11. Shah Amjad Abbas, PhD student, aiheenaan ”Evaluating the effects of probiotics and natural antimicrobials in Parkinson’s disease. Probioottien ja luonnollisten mikrobilääkkeiden vaikutusten arviointi Parkinsonin taudissa”, suorituspaikka Helsingin yliopisto, apuraha 6 300 euroa,

12. Viljaharju Vili, LL, aiheenaan ”Levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel (LECIG) treatment in Advanced Parkinson’s Disease. LECIG hoito edenneessä Parkinsonin taudissa ”, suorituspaikka Meilahden sairaala, neurologian klinikka, apuraha 6 300 euroa,

13. Waggan Imran, MD, MSc, aiheenaan ”Exploring Frontal White Matter Pathology in Parkinson’s Disease: A Multimodal Brain Imaging Study. Frontaalisen valkean aineen patologiasta Parkinsonin taudissa: multimodaalinen aivokuvantamistutkimus”, suorituspaikka Turku PET Centre ja Turun yliopisto, apuraha 6 300 euroa.

Muut tutkimusapurahat yhteensä 12 000 euroa

1. Räty Katrina, PhD, aiheenaan “Elucidating mechanism and therapeutic potential of human microglia in an alpha-synuclein model of Parkinson’s disease”, suorituspaikka Itä-Suomen yliopisto, apuraha 6 000 euroa tarvikkeisiin

2. Stratoulias Vassileios, PhD, aiheenaan “Alpha-synuclein aggregation model of PD in human stem cell-derived dopaminergic neurons. Alfa-synukleiini kertymien tutkiminen ihmisen dopamiinihermosoluilla”, suorituspaikka Neuroscience Center, Helsingin yliopisto, apuraha 6 000 euroa tarvikkeisiin.

Matka-apurahat yhteensä 6 000 euroa

1. Backman Emmilotta, LK, Turun yliopisto, matka-apuraha 1 200 euroa

2. Kokkonen Aleksi, LK, matka-apuraha 1 200 euroa

3. Kovaleva Vera, PhD, Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 200 euroa

4. Srinivasan Vignesh, MSc , Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 200 euroa

5. Viljakainen Tuulikki, prov., Helsingin yliopisto, matka-apuraha 1 200 euroa

Asiasanat:

Lue myös