Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Rivatril-lääkkeen rinnakkaisvalmisteiden erityisluvat ja korvattavuus

Emmi Nuppula10.3.2023

Julkaistu 24.1., päivitetty 10.3.2023

Muun muassa dystonian ja essentiaalisen vapinan hoidossa käytettävän Rivatril-nimisen klonatsepaami-valmisteen saatavuudessa on ollut häiriöitä viime lokakuusta lähtien. Tämänhetkisen tiedon mukaan (10.3.2023) saatavuushäiriö jatkuu 31.3.2023 saakka.

Alla on listattuna Rivatrilin rinnakkaisvalmisteita ja niihin liittyvät tiedot erityisluvista ja korvattavuustilanteesta (tiedot päivitetty 10.3.) Erityisluvalliset valmisteet ovat sellaisia, joilla ei ole Suomessa myyntilupaa.

Määräaikainen erityislupa tarkoittaa, että korvattavuuden saamiseksi potilaan ei tarvitse enää erikseen hakea Fimealta erityislupaa. Riittää, että toimittaa korvattavuushakemuksen lääkkeiden hintalautakunnalle eli HILAlle voimassaolevan reseptin perusteella. Korvattavuushakemuksessa apteekki voi auttaa hakijaa. Apteekki voi myös toimittaa lääkkeen ilman korvattavuutta lääkärin kirjoittaman reseptin perusteella.

• Klonatsepaamia sisältäviä valmisteita ovat Rivatril-tabletit, jolla on Suomessa myyntilupa, korvattavuus valmisteelle on myönnetty 31.5.2025 saakka. Tässä valmisteessa on kuitenkin saatavuushäiriö.

Rivotril injektiokonsentraatti/liuos on Suomessa saatavilla potilaskohtaisella luvalla, ja sille on tehty korvattavuuspäätös 31.5.2024 saakka. Korvattavuus on kuitenkin ns. yleinen, eli muutkin potilaat lääkärin puollolla voivat saada tämän korvauksen. Huom. potilaan tai apteekin tarvitsee kuitenkin hakea erityislupa Fimealta, mutta korvattavuus on jo valmiina.

Rivotril-tablettivalmisteella on Fimean myöntämä määräaikainen erityislupa 30.4.2023 asti. Tällä hetkellä (10.3.2023) sillä ei ole voimassaolevaa korvattavuuspäätöstä eli sitä ei ole lääkkeiden hintalautakunnalta (HILA) haettu.

Clonazepam tablets- ja Clonazepam Auden -valmisteet ovat erityisluvallisia valmisteita, ja niillä on Fimean myöntämä määräaikainen erityislupa 30.4.2023 asti. HILAan ei ole tullut hakemusta Clonazepam-tablettien korvattavuudesta, siten sillä ei ole tällä hetkellä korvattavuutta.

Clonazepam Vital Pharma Nordic -valmisteelle on myönnetty 20.1.2023 myyntilupa Suomeen, mutta se ei ole vielä kaupan ja siten myös siihen ei ole vielä haettu korvattavuutta. Sen lääkemuoto on injektio/infuusiokonsentraatti liuosta varten.

Korvattavuutta voi hakea lääkkeelle jolla on määräaikainen erityislupa

Kukaan ei siis ole vielä hakenut korvattavuutta yllä mainituista lääkkeistä Rivotril-tablettivalmisteelle ja Clonatzepam-tablettivalmisteelle. Yksityishenkilöt tai apteekit voivat hakea niille korvattavuutta huhtikuun loppuun saakka, johon niille toistaiseksi on myönnetty erityislupa. Kun joku hakee valmisteelle korvattavuutta, se tulee korvattavaksi muillekin käyttäjille niin kauan, kuin määräaikainen erityislupa ja korvattavuus ovat voimassa. Lisätietoja hakemisesta kohdasta Milloin erityisluvallinen lääke on korvattava Kelan sivuilla.

Korvattavuuspäätös toimii takautuvasti

Erityisluvallisten valmisteiden korvattavuuspäätös toimii takautuvasti, eli se alkaa potilaskohtaisen tai määräaikaisen luvan aloituspäivästä tai reseptin kirjoittamisen päivämäärästä. Jos ostat erityisluvallista lääkettä ilman korvausta, pyydä apteekilta laskelma lääkeostosta. Voit tarvita laskelmaa, jos lääke tulee takautuvasti korvattavaksi ja haet Kelasta korvausta jälkikäteen. Voit hakea korvausta Kelasta 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Lue lisää hakemisesta kohdasta Korvauksen hakeminen jälkikäteen Kelasta Kelan sivuilla.

Samaiselta Kelan sivulta löytyy linkkinä päivitetyt listaukset korvattavista potilaiskohtaisista ja määräaikaisista erityisluvalla toimitettavista lääkkeistä.

Lue myös