Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Potilasjärjestöt: Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa

Tytti Svetloff3.6.2021

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA) julkaisi 2.6. kannanoton vuonna 2019 voimaan tulleen toisiolain ongelmista. Parkinsonliitto on yksi useista kannanoton allekirjoittaneista järjestöistä.

Potkan kannanotossa tuodaan esille toisiolain ja tutkimustyön rahoituksen ongelmakohdat. Uusi tutkimustieto on tärkeää ja keskeistä uusien hoitomuotojen kehittämiseksi. Pahimmillaan toisiolaki vaarantaa suomalaisten potilaiden mahdollisuuden saada hoitoa, jossa hyödynnetään uusimman tutkimuksen tuomaa tietoa.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sivuilta.

Parkinsonliitto on tuonut aiemmin esiin toisiolain ongelmallisuutta ja julkaissut avoimen kirjeen päättäjille nettisivuillaan ja jakanut Harvinaiset-verkoston kannanottoa toisiolain muuttamiseksi. Myös yliopistosairaalat ovat ilmaisseet huolensa toisiolaista ja allekirjoittaneet vetoomuksen eduskunnalle lain muuttamiseksi.

Lisätietoja Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkostosta (POTKA) Innokylän sivuilla

Lisää aiheesta:

Parkinsonliiton avoin kirje päättäjille: https://www.parkinson.fi/ajankohtaista/avoin-kirje-paattajille
Harvinaiset-verkoston kannanotto toisiolakiin: https://www.parkinson.fi/ajankohtaista/harvinaiset-verkosto-ottaa-kantaa-toisiolain-muuttamiseksi
HUSin tiedote toisiolain haitoista: https://www.sttinfo.fi/tiedote/toisiolaki-vaarantaa-rekisteritutkimuksiin-perustuvan-hoidon-ja-eurooppalaisen-yhteistyon-kehittamisen?publisherId=23980819&releaseId=69906209

Lue myös