Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Parkinsonliitto lausui järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä

23.6.2021

Valtio uudistaa järjestöjen valtionavustuskäytäntöjä, ja näihin perehtynyt työryhmä on laatinut kahdeksan muutosehdotusta. Ehdotusten tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää järjestöjen valtionavustuskäytäntöjä.

Mistä on kyse?

Valtiovarainministeriössä on selvitetty järjestöille siirrettäviä avustuskäytäntöjä. Vuosittain eri alojen järjestöille myönnetään lähes miljardi valtionavustuksia. Merkittävä osa avustuksista perustuu rahapelitoiminnan tuottoon, jonka ennustetaan alenevan. Lisäksi valtionavustusten myöntämiseen liittyy erilaisia käytäntöjä, joita halutaan yhtenäistää. Ministeriössä koostettiin nykytilanteesta katsaus, jonka pohjalta laadittiin kahdeksan muutosehdotusta.

”Ehdotuksissa määritellään, miten valtionapuviranomaiset kohdentaisivat valtionavustuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ehdotukset antavat valtionapuviranomaisille uusia keinoja valtionavustusten harkintaa ja myöntämistä sekä käytön arviointia varten. Ehdotuksilla tuetaan myös järjestöjen osallisuutta, talouden ja toiminnan ennakoitavuutta sekä niiden vaikutuksia valtionavustustoiminnassa.” (sitaatti selvityksen tiivistelmästä)

Parkinsonliitto suhtautuu uudistukseen toiveikkaasti

Parkinsonliitto toivoo yhdenmukaistamisen järkevöittävän avustuskäytäntöjä ja tasapuolistavan järjestöjen keskinäistä asemaa Suomessa. Tärkeää on, että uusi järjestelmä ei tekisi tarpeettomaksi jo tehtyjä uudistuksia avustuksenkäytön raportointiin. Erityisesti jäsenjärjestöille siirrettävien avustusten raportoinnin tulee säilyä mahdollisimman kevyenä, jotta raportoinnin hankaluus ei muodostu esteeksi sen käytölle vapaaehtoistoiminnassa. Parkinsonliitto jätti lausunnon 22.6.2021 lausuntopalveluun, josta kaikki lausunnot ovat luettavissa.

Lisätietoja nykyisistä käytännöistä ja muutosehdotuksista:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163145
Lausuntopyyntö järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=207fd27a-50b3-47e0-a0fb-2f23234210a4&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Lue myös