Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Parkinsonliitto kannattaa muutoksia yhdistyslakiin ja toimintaryhmälain säätämistä

Parkinsonliitto ry9.4.2021

Parkinsonliitto kannattaa suurinta osaa oikeusministeriön työryhmän mietinnössä esittämistä yhdistyslain muutoksista ja toimintaryhmälaista. Parkinsonliitto lausui mietinnöstä 9.4. lausuntopalvelu.fi:n kautta. Liitto pitää erityisen kannatettavana lakia toimintaryhmistä yhdistystoimintaa kevyempänä muotona.

Mistä on kyse?

Oikeusministeriö asetti työryhmän laatimaan muutoksia yhdistyslakiin, jotta laki vastaisi paremmin nykyiseen kansalaistoimintaan. Perinteisemmän yhdistystoiminnan lisäksi kansalaistoiminta on lisääntynyt muissa ryhmissä, minkä tueksi työryhmä ehdottaa toimintaryhmälain säätämistä.

Muutosesitysten pääkohdat

Merkittävimpiä muutoksia nykyiseen lakiin ovat toimitusjohtaja-toimielimen salliminen yhdistyksissä, yhdistysten yhdistämisen sujuvuuden tukeminen, etäosallistumisen helpottaminen yhdistysten kokouksissa ja täysin verkkomuotoisten kokousten salliminen. Muutosesityksen jälkeen yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous voisi päättää enemmistövaatimuksella etäosallistumisen sallimisesta yhdistyksen kokoukseen ilman, että asiasta on nimenomainen sääntömääräys.
Ehdotuksessa on myös väliaikaisen etäosallistumisen sallivan lain voimassaolon jatkaminen ensi vuoden kesäkuun loppuun asti, jolloin yhdistyslakiin ehdotetut muutokset voisi tulla voimaan.

Toimintaryhmälaki

Muutosesityksessä on ehdotus erillisestä toimintaryhmälaista. Toimintaryhmälain avulla halutaan mahdollistaa yhdistystoiminnalle vaihtoehtoinen, kevyempi muoto. Toimintaryhmän rekisteröiminen olisi edullisempaa ja yksinkertaisempaa kuin yhdistyksillä, ja ryhmällä tulisi olla vähintään kolme perustajaa ja säännöt. Toimintaryhmälle ei kuitenkaan tarvitsisi valita hallitusta eikä pitää jäsenten kokouksia, ja se voisi käyttää yksinkertaista kassaperusteista tilinpitoa nykyisen kirjanpitolain edellyttämän kahdenkertaisen suoriteperusteisen kirjanpidon sijasta.

Parkinsonliitto kannattaa suurinta osaa muutoksista

Liitto lausui monien muutosesitysten puolesta: sääntöjen vähimmäissisällön keventämisestä, yhdenvertaisuusperiaatteesta, verkkokokousten sallimisesta 100-prosenttisesti, etäosallistumisen mahdollistamisesta hallituksen päätöksellä, päätösvallan delegointia jäsenyysasioissa, hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudesta, toimitusjohtaja-elimen sallimisesta, yhdistyksen johdon esteellisyyssääntelyn tarkistuksesta, helpotetun tilinpidon sallimisesta pienemmille yhdistyksille ja yhdistysten yhdistämisen uudesta vaihtoehdosta. Lisäksi Parkinsonliitto kannattaa esitystä uudesta toimintaryhmälaista.

Lisätietoja:
Esitys yhdistyslain muutoksista ja toimintaryhmälaista: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162854
Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1b6edf0d-d70d-4957-b96a-1efa6db17ba4

Asiasanat:

Lue myös