Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Lumi Sallisen potrettikuva

Omaisryhmistä potkua läheisten kohtaamiseen

Ilari Huhtasalo22.8.2017

Parkinson-liitto kehittää nyt omaistoimintaansa kovaa tahtia. Omaiset osallistuvat ahkerasti Parkinson-liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan läheistensä rinnalla, mutta omaa toimintaa omaisille on tähän asti ollut vähänlaisesti. Asialle puuhataan muutosta. Vuoden alusta aloittanut omaistoimikunta sekä useat opinnäytetyöt linjaavat suuntaa uudenlaiselle läheisten toiminnalle.

Opinnäytetyöstä suuntaa omaistyölle

Yhteisöpedagogi Lumi Sallinen oli näkemässä Parkinson-liiton toimintaa vuoden ajan ensin kahdeksan viikon harjoittelussa ja myöhemmin opinnäytetyötänsä tehdessään. Sallisen ”Tärkeintä ovat ihmiset” – Omaistoimintamallin kehittäminen Suomen Parkinson-liitto ry:lle otsikoitu opinnäytetyö hyväksyttiin keväällä 2017.

Sallinen sai kipinän järjestötoimintaan ollessaan harjoittelijana keväästä 2016 alkusyksyyn saakka. ”Olin aikeissa suunnata nuorisopuolella, mutta täällä ollessani syttyi kipinä, ja päätin suuntautua järjestötyöhön”, Sallinen kertoo.

Tarjotaanko omaisille riittävästi tietoa?

Harjoittelu Parkinson-liitossa oli mielekästä. ”Sain tilaa ja vastuuta. Ideoitani kuunneltiin. Kahdeksan viikon harjoitteluun mahtui monenlaista tehtävää.” Ajatus aiheesta opinnäytetyölle syntyi harjoittelun aikana. ”Sain ajatuksen Milla Roosilta. Osa jo harjoittelun aikaisista työtehtävistä liittyi opinnäytetyön aiheeseen”, Sallinen sanoo. Aihetta kypsyteltiin ja työstettiin jo harjoittelun aikana.

Opinnäytetyön aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluin, omaistyöpajoissa sekä vertaamalla muihin potilasjärjestöihin. Työpajat tarjosivat Salliselle omaisnäkökulman järjestötyöhön. ”Keskustelimme arjen voimavaroista ja järjestettävän toiminnan mielekkyydestä”, Sallinen kertoo. Työpajoihin osallistuneiden omaisten omassa elämässä tärkeimmät voimavarat löytyivät perheestä, ystävistä, arjen pienistä askareista sekä kaikenlaisesta ulkoilusta.

Kahdessa omaisille järjestetyssä työpajassa nousivat esille mielekkään tekemisen sekä tiedon tarve. ”Olin itse ajatellut, että omaisille olisi tarjolla riittävästi tietoa. Tässä otannassa ei kuitenkaan ollut näin”, Sallinen kertoo. Sallisen mukaan esille noussut tiedon tarve kattoi esimerkiksi kotona tehtävät fysioterapeuttiset harjoitukset, taudin etenemistä koskevaa tietoa sekä tapauskohtaisia toimintaohjeita ongelmatilanteiden ilmaantuessa.

Omaiset ovat keskeisessä roolissa sairastavan hyvinvoinnille

Opinnäytetyön rinnalle syntyi tuotos nimellä ”Tärkeintä ovat ihmiset” – Malli omaistoimintaan Suomen Parkinson-liitolle. Konkreettinen malli sisältää toimintaohjeita, vinkkejä ja virikkeitä omaisryhmille. Malli on ohjelma neljälle tapaamiskerralle ja rakentuu osin vanhemman potilaille sekä omaisille suunnatun Edupark-kokonaisuuden pohjalle.

”Omaiset ovat tärkeässä roolissa niinkin kokonaisvaltaisessa sairaudessa kuin Parkinsonin tauti”, Sallinen sanoo. Jotta sairastava voisi hyvin, pitää omaisenkin voida hyvin.

Lumi Sallinen valmistui keväällä yhteisöpedagogiksi Turun Humakin kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta. Hän työskentelee Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan TUO:n jäsenpalveluassistenttina.

Julkaistu 22.8.2017

Lue myös