Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Omaishoitajaliitto vaatii: Omaishoitovapaan ansionmenetys korvattava

3.5.2021

Euroopan Unionin Työelämä tasapaino -direktiivi hyväksyttiin kaksi vuotta sitten ja on toimeenpantava jäsenmaissa 2022 elokuuhun mennessä. Marinin hallitus esittää direktiivin edellyttämät muutokset perhevapaauudistuksessa. Omaishoitajaliiton mukaan lakiesitys ei kuitenkaan edistä työikäisten tasa-arvoa riittävästi, vaan uudistuksen hyödyt kohdistuvat heille, jotka ovat jo aiemmin voineet yhdistää työtä ja läheisen auttamista.

Omaishoitajaliiton mukaan esitys kaventaa omaishoitajan määritelmää:
”Merkittävää uudistuksessa on omaishoitoon liittyvä subjektiivinen oikeus viiden päivän työvapaaseen, ns. omaishoitovapaaseen, läheisen avuntarpeen vuoksi. Vapaaoikeus on kuitenkin muotoiltu omaishoitajille epäedullisesti. Se on rajattu hoivaan, joka kohdistuu lähiomaiseen tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvaan henkilöön, kuten puolison lapsiin. Siksi moni omaishoitaja – jopa kunnan kanssa sopimuksen tehnyt – on jäämässä ilman oikeutta tähän uuteen vapaaseen. Suomessa omaishoito on käsitetty, esimerkiksi eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisesti, laajempana sukulais- tai läheissuhteena, jota määrittää luottamus, yhteenkuuluvuus ja vapaaehtoisuus. Oikeus vapaaseen tulee säätää tämän käytännön mukaiseksi.”

Omaishoitajaliitto esittää, että omaishoitajille tulee korvata mahdolliset ansionmenetykset Ruotsin saattohoitovapaan tapaan sairausvakuutuksesta, nykyisen erityishoitorahan mukaisesti. Väestön ikääntyessä ansiotyön ja omaishoidon yhdistämisen helpottaminen vastaa hoivan lisääntyvään tarpeeseen tulevaisuudessa.

Lue Omaishoitajaliiton kannanotto kokonaan tästä linkistä:
https://omaishoitajat.fi/omaishoitajaliitto-vaatii-omaishoitovapaan-ansionmenetys-korvattava/

Lue myös