Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Oikeus palliatiiviseen hoitoon kuuluu kaikille kuolemaan johtavaa sairautta sairastaville

12.2.2018

Palliatiivisen hoidon tarpeen arvioidaan kasvavan Euroopassa lähivuosina monien potilasryhmien kohdalla. Palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaikenikäisille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville potilaille, todetaan 16.2.2018 päivitetyssä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon Käypä hoito -suosituksessa.

Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa.  Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, ja se ajoittuu oletetun kuolinhetken välittömään läheisyyteen. Ajoissa tehdyt hoitolinjaukset ja hoitosuunnitelma mahdollistavat hyvän palliatiivisen ja elämän loppuvaiheen hoidon.

”Varhain aloitettu palliatiivinen hoito ja laadittu hoitosuunnitelma parantavat potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja vähentävät epätarkoituksenmukaisia hoitoja ja sairaalajaksoja elämän loppuvaiheessa”, kertoo Käypä hoito ‑suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tiina Saarto.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi joulukuussa 2017 suosituksen, jonka mukaan saattohoitoa ja palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa tulisi saada kattavasti ja yhdenvertaisesti koko maassa. Nyt päivitetyssä Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hallita palliatiivisen hoidon perusteet ja tarvittaessa konsultoida palliatiiviseen hoitoon erikoistuneita yksiköitä.

Palliatiivisessa hoidossa keskeistä on sairauden ja lähestyvän kuoleman aiheuttaman niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin eksistentiaalisen kärsimyksen lievitys ja elämänlaadun vaaliminen. Suositukseen on päivitetty viimeisin näyttö palliatiivisen hoidon käytänteistä ammattilaisten tueksi hoidettaessa vakavasti sairaita ja kuolevia potilaita.

Läheisten huomioiminen ja tukeminen on osa kokonaisvaltaista palliatiivista hoitoa myös potilaan kuoleman jälkeen.

”Vakava sairaus kuormittaa potilaan koko perhettä ja läheisiä”, Saarto muistuttaa.

Nyt päivitetty Käypä hoito -suositus koskee aikuispotilaita, mutta myös lasten palliatiivista hoitoa ja lasten hyvän saattohoidon yleisiä periaatteita on käsitelty suosituksen lisätietoaineistoissa.

Tutustu päivitettyyn Käypä hoito ‑suositukseen Palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä on laatinut Palliatiivinen hoito ja saattohoito Käypä hoito ‑suosituksen tuoreimman tutkimustiedon mukaisesti. Käypä hoito -suositus on luettavissa tiedotustilaisuuden aikaan osoitteessawww.käypähoito.fi

Julkaistu 21.02.2018

Lue myös