Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Mennään verkkoon -digihanke käynnistyy syksyllä

27.4.2021

Parkinsonliitto käynnistää syksyllä uuden Mennään verkkoon -digihankkeen.
Hankkeelle on myönnetty Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustus. Katso kaikki STEA:n avustusehdotukset osoitteessa avustukset.stea.fi

Mennään verkkoon on Parkinsonliiton uusi kolmivuotinen digihanke, jonka tarkoituksena on tukea liikehäiriösairaiden itsehoitoa ja tiedonhakua digilaitteita hyödyntäen.
Mennään verkkoon -hankkeessa yhdistetään jo olemassa olevat, alueelliset digituen tarjoajat ja sitä tarvitsevat liikehäiriösairaat. Tavoitteena on sähköisten kanavien vakiinnuttaminen osaksi toimintaa sekä paikallisyhdistysten tukeminen digilaitteiden käytössä.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Vanhustyön keskusliitto ry ja Eläkkeensaajien keskusliitto ry.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

• Hanke tarjoaa tukea jäsenyhdistyksille vertaisoppimisryhmän perustamiseksi
• Vertaisoppimisryhmissä opetellaan digilaitteiden käyttöä ja tutustutaan sähköisiin asiointipalveluihin
• Vertaisoppimisryhmiä vetävät vapaaehtoiset opastajat, jotka saavat tukea opastukseen paikalliselta digituen tarjoajalta
• Hankkeen työntekijät toimivat sillanrakentajina alueellisten vertaisryhmien ja digituentarjoajien välillä

Tarvitseeko teidän yhdistyksenne, kerhonne tai vertaisryhmänne digitukea?

• Hanke käynnistyy syksyllä 2021
• Syksystä alkaen hankkeen työntekijöiltä voi pyytä apua paikallisen digituen tarjoajan ja vapaaehtoisen opastajan löytämiseen ja vertaisoppimisryhmän aloittamiseen
• Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia opastusmateriaaleja, eli käyttämillämme ohjeilla muutkin ovat oppineet. 

Digi kuuluu kaikille, mennään yhdessä verkkoon!

Mennään verkkoon-hankkeen pdf-mainos

Lue myös